Maatwerk software ten behoeve van het stroomlijnen van bedrijfsprocessen.

Handleiding ProBon

 

 

 

 

Handleiding ProBon II

 

 

Omschrijving hoofdstuk                                                                                              Blz.

 

1 Het openings scherm. 3
2 Diversen 4
3 Artikelen totaal lijst 4
4 Etiketten 5
5 Menustructuur wijzigen 5
6 Prijsverhoging omkeren 5
7 Ritten registratie 6
8 Voorkeuren en beveiliging 6
9 Facturatie (Onderdeel van voorraadbeheer) 6
10 Klantenkaart 7
11 Prijzen 8
12 Contactpersonen 8
13 Telefoon notities 9
14 Kwaliteitscontrole 9
15 Documenten 9
16 Facturatie 10
17 Klant groepen 10
18 Object informatie 11
19 Offertes 12
20 Particulieren 13
21 Planbord en omzet 15
22 Rapporten en lijsten 16
23 Risico inventarisatie RI&E 17
24 Uren en werknemers 18
25 Werkbonnen en de planning 21
26 Risico codes lijst. 29
27 Hoe begin ik met ProBon ? 36
28 Technische achtergrondinformatie. 37
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

 

Bij het opstarten van Probon ziet u het volgende scherm:

 

Aan de linkerkant ziet u de ingelogde gebruiker.

Daaronder het versienummer.

Helemaal onderaan staat de eerstvolgende datum voor de glasbewassing bij een groep particulieren. Hierop wordt verder ingegaan bij het hoofdstuk “Particulieren”.

De onderstreepte letter achter de knop is de sneltoets-letter. Bijv. ALT-w of ALT-d.

De volgorde van de hoofdstukken hierna is in dezelfde volgorde als de knoppen.

Diversen.

Artikelen totaallijst.

 

Dit is een rapport van de Artikelen die in de klantenkaart bij de klant staan. Dit wordt ook wel prijzenboek genoemd. Hier worden bepaalde prijsafspraken vastgelegd. Deze artikelen kunnen automatisch collectief verhoogd worden met een bepaald percentage. (Prijsverhoging)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketten.

 

 

Hier kunt u etiketten afdrukken van uw klanten of uw personeel. De indeling van het A4 stickervel is 3 kolommen X 8 rijen.

 

Menustructuur wijzigen.

 

Met behulp van dit scherm kunt u de volgorde van de knoppen in het hoofdscherm en de daaronder liggende sub-schermen wijzigen. Deze functies worden zelden veranderd of aangepast door de eindgebruiker.

 

Prijsverhoging omkeren.

 

Mocht het zo zijn dat u een collectieve prijsverhoging doorgevoerd heeft en dit weer ongedaan wilt maken kunt u dat hier doen. U vult hier opnieuw hetzelfde percentage in als bij de prijsverhoging en dan zal dit weer teruggerekend worden.

 

Ritten registratie.

 

Hier kunt u alle gemaakte kilometers invullen zowel zakelijk als privé en hier later een rapport van printen.

 

Voorkeuren / Beveiliging.

 

 

Hier kunnen per computer de prijzen in het prijzenboek (on)zichtbaar gemaakt worden zodat bijvoorbeeld een bepaalde gebruiker die niet kan zien. (wachtwoord is pb2007).

 

Facturatie.

U kunt een klant zoeken door de naam te typen in de gele balk bij “Zoeken” of door in het tabblad “Relaties te factureren” een klant te kiezen.
De te factureren werkzaamheden of leveringen staan dan in het tabblad “Nieuwe factuur”. Wilt u zelf een regel toevoegen staat daarvoor een knop onderin het scherm. (Zie boven)

Met het knopje vooraan de regel (1) kunt u 1 of meerdere regels selecteren die u op de factuur wilt hebben. In tekstvak 9 kunt u een algemene tekst toevoegen aan de factuur.
Met knop 7 kunt u een proeffactuur afdrukken en met knop 8 een definitieve factuur.

Als de definitieve factuur is afgedrukt ziet u deze terug in het tabblad “Openstaande facturen”.

 

 

Met knop 4 kunt u eventueel een herinnering afdrukken. Met knop 3 kunt u de factuur als betaald aanmerken.

 

Door te dubbelklikken op het veld “Betaaldatum” kunt u een betaaldatum kiezen en is de factuur te zien in het tabblad “Betaalde facturen”.

De BTW kan ook verlegd worden. Dit kan per “werkzaamheden” aangegeven worden. Ook kan bij de klant een vinkje aan worden gezet zodat u bij de facturatie herinnerd wordt dat de btw is verlegd.

 

Facturatie bij vooraadmodule:

Door een klant te kiezen in het gele vak wordt het invoerscherm voor de orderregels zichtbaar. Daar kunnen dan weer artikelen geselecteerd worden die ingevoerd zijn in de voorraad. (Zie hoofdstuk voorraad) Bij het selecteren van het eerste artikel wordt ook het factuurnummer aangemaakt.

Het artikelnummer verschijnt vanzelf. Daarna kan het aantal stuks aangepast worden en zal de totaalprijs voor deze orderregel verschijnen. Ook verschijnt er een lege regel voor het volgende artikel. Heeft u geen artikelen meer die ingevoerd moeten worden dan laat u de regel gewoon leeg.

Om de factuur te bekijken en af te drukken klikt u op de knop “Afdrukken”.

Let Op! Nu worden ook de artikelen afgeboekt van de voorraad. Ook als u de factuur niet afdrukt.

 

Met de knop “Herprint / zoeken” kunt u een factuur opnieuw afdrukken of terugzoeken. U hoeft alleen het factuurnummer in te voeren. Deze handeling heeft geen gevolgen voor de voorraad.

 

Als u hier een bonnummer invult kunt u ook een factuur maken van een eerder uitgegeven baliebon. (Dit is de bon die afgedrukt wordt in de voorraad-module als een klant iets direct bij u koopt of laat afhalen.)

 

 

 

 

Hoofdaannemers.

 

Dit gedeelte is speciaal ontworpen voor een bepaalde klant. Indien u werkzaamheden uitvoert voor een hoofdaannemer, zoals bijvoorbeeld ISS, dan kunt u de bijbehorende gebruiks – aanwijzing aanvragen via info@x-puter.nl .

 

Klantenkaart.

 

 

Om hier een klant toe te voegen klikt u op “Toevoegen” in de knoppenbalk rechts boven.

Er opent een rood scherm.

Hier vult u de gegevens in en geeft u aan of het hier een klant, een leverancier of een combinatie van beide betreft.

Als u hier “Leverancier” invult is de relatie zichtbaar in de module “Voorraadbeheer”.

 

Door op de knop “Afdrukken” te klikken kunt u schermafdruk maken van de geselecteerde relatie.

 

Met het veld zoeken (het onderste witte vlak, niet de knop.) kunt u eenvoudig een relatie weer terugvinden door te beginnen met typen. Dan zoekt het programma automatisch de relatie.

U kunt hier ook het pijltje gebruiken rechts in het veld “Zoeken” dan verschijnt er een lijst waaruit u de relatie kunt kiezen.

Het vinkje “Prijsverh.” Wordt aangezet als de prijsafspraken met deze klant meegenomen dienen te worden in een jaarlijkse prijsverhoging. De prijsverhoging wordt doorgevoerd door te dubbelklikken op de gele tekst “Prijsverh.”

 

Door hierop te dubbelklikken opent het volgende scherm:

 

 

Door op “OK” te klikken open een scherm waarin u de verhoging in een percentage kunt invoeren. (Bijv. 0,5) Alle prijzen bij de klanten met een vinkje zullen dan met 0,5% verhoogd worden.

 

In het onderste gedeelte van het scherm “Klantenkaart” zijn zes tabbladen opgenomen.

 

Prijzen.

 

Hier kunt u prijsafspraken vastleggen en eventueel jaarlijks met een percentage verhogen.

 

Contactpersonen.

 

 

In dit scherm worden de contactpersonen ingevoerd die bij de betreffende relatie horen.

Met het kleine vakje rechts bovenin bepaalt u de volgorde van weergave. Het vinkje bepaalt of deze contactpersoon weergegeven wordt op de poststukken. (t.a.v.)

 

Telefoon notities.

 

 

Hier kunt u notities bijhouden die bij de desbetreffende relatie horen. Door te dubbelklikken op het datumveld kunt u dit wijzigen maar als u iets in wilt voeren, (bovenste blanco regel) dan staat de datum standaard op vandaag.

 

Kwaliteits Analyse.

 

 

Hier kunnen eventuele klachten / opmerkingen van de relatie ingevoerd worden en de acties die ondernomen zijn of moeten worden.

Hier kan een rapport van afgedrukt worden dat getekend kan worden door de relatie bij een evaluatiegesprek. Het vinkje bij “Acc klant” dient om aan te geven of de relatie accoord gaat met de geboden oplossing.

Het rapport kan gebruikt worden om in de map te bewaren bij de relatie op locatie voor de uitvoerenden zodat deze acties ook nageleefd worden.

 

Documenten.

 

 

Hier kunt u bestaande documenten koppelen aan een relatie. Door te dubbelklikken op de rechter kolom voegt u een koppeling toe. (De documenten blijven gewoon staan waar u ze opgeslagen heeft.)  Selecteer in het zoekscherm het document. Nu kunt u in de linker kolom de koppeling een naam geven. Door dan te dubbelklikken op deze naam wordt het document automatisch geopend. (Om deze koppeling ook bij andere medewerkers te laten werken dienen de documenten op een gedeelde plaats te staan, bijv een server.)

 

Facturatie.

 

Aan dit gedeelte wordt nog gewerkt.

 

Helemaal onderaan kunt u in het witte vlak nog algemene opmerkingen kwijt aangaande de relatie.

 

Klantgroepen.

 

 

Hier kunt u groepen vormen met het kenmerk in de klantenkaart. (Bijv. Groep1). U ziet in dit scherm dan alle relaties met het kenmerk “Groep1”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Object informatie.

 

 

 

Hier kunt u alle informatie invullen aangaande het object. U ziet in 1 oogopslag wie er werken en wanneer ze er werken. (De werkelijke planning.)

De rode regels zijn de werkzaamheden waar een werkbon van afgedrukt word. De beige regels zijn de periodieke werkzaamheden die ingeroosterd staan.

Daaronder kunt u nog medewerkers opgeven zodat men weet wie er moet invallen bij ziekte.

 

In het tweede tabblad kunt u alle informatie kwijt aangaande de sleutel- en alarmcodes.

Ook wordt hier de alarmprocedure omschreven zodat men weet hoe te handelen als het alarm onverhoopt af mocht gaan.

Het “BudgetPW” is het totaal aantal uren die werkelijk ingepland staan bij het object.

Het “BudgetPPJ” is het ingeraamde aantal uren voor dat object per jaar. Als het goed is zou “BudgetPW” groter moeten zijn dan 52 x “BudgetPPJ”

 

 

 

 

 

 

Offertes.

 

 

Als u een offerte uitbrengt kunt u die hier invoeren en volgen wat de status is.

Dit doet u door te dubbelklikken op het oranje datumveld. Hier kiest u een datum, daarna wordt automatisch een offertenummer aangemaakt. Daarna vult u bij omschrijving een voor u logische omschrijving in.

Als de offerte aangemaakt is kunt u de bijbehorende correspondentie (Word, Excel en PDF-documenten) hier aan koppelen. Dit doet u door te dubbelklikken in het veld “Documentnaam” en dan het bijbehorende document te selecteren. Dan vult u bij “Omschrijving”een voor u logische omschrijving in en u kunt het document dan bekijken of bewerken door op de omschrijving te dubbelklikken.

De documenten dienen wel op een locatie opgeslagen te zijn die door alle gebruikers is te benaderen. (Bijv. F:\Offertes\…)

 

Op het tabblad events kunt u alle ondernomen acties invullen zodat iedere gebruiker kan zien wat er allemaal gebeurd is, zodat een relatie niet twee keer over hetzelfde wordt benaderd.

(Dubbelklikken op datumveld en omschrijving invoeren.)

 

Op het tabblad “Posten” kunnen eventuele werkzaamheden en prijzen, die gelden voor deze offerte, ingevoerd worden.

Eventueel kan dit later gebruikt worden voor een definitieve overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Particulieren.

 

De planning van particulieren is in het geheel anders dan de planning voor bedrijven. De particulieren worden samengevoegd in groepen en sub-groepen. Een groep is bijvoorbeeld een aantal particulieren in een bepaald gebied (aantal straten of wijk) megt een gelijke interval. Een subgroep is een onderliggende groep met een koppeling naar de hoofdgroep omdat het dezelfde wijk of straten bevat als de hoofdgroep. We nemen als voorbeeld 1 straat met een aantal woningen. De meeste hiervan worden eens in de 6 weken alleen beneden gewassen en eens in de 12 weken de bovenverdieping. Deze straat voeren we in. Dit doen we door het klikken op de knop “Toevoegen” en dan de gegevens in te vullen.

De volgorde wordt bepaald door de frequentie. (Eerst elke 2 weken, dan elke 4 enz.)

 

 

Nu maken we een groep A aan en een groep B. De groepen worden gemaakt in het tabblad “Groepen overzicht”.

De interval van groep A is 6 weken en is de hoofdgroep omdat deze de kleinste interval heeft. Groep B geeft u een interval van 12 weken en we maken hier een sub-groep van door de vink “Afdrukken” uit te zetten.

 

Het maken van groep A:

In het groene vlak dubbelklikken op het veld “Start datum eerste” en een datum selecteren wanneer de werkzaamheden de eerste keer moeten worden uitgevoerd.  Hier bepaald u ook de dag van de week waarop dit gebeurt.

Daaronder de frequentie invullen.  Het aantal keer bepaald de einddatum van de planning. Dit kan heel ver in de toekomst liggen omdat u tot 999 aantal x mag invullen.

 

 

Bij de omschrijving vult u de (korte) naam in van de groep of een code bijv. OLZ-GE-4W.

Dit staat voor: Oldenzaal Graven Esch elke 4 weken.

Omdat dit groep A is laat u de vink “Afdrukken” aan staan. (Hoofdgroep)

Het veld koppelingkeuze is nu niet zichtbaar.

 

Voor groep B doet u hetzelfde maar zet de vink “Afdrukken” uit en selecteert de groep die u net aangemaakt heeft in het vak “Koppelingkeuze”. Dit geeft aan dat de werkzaamheden van groep B ook afgedrukt worden op de lijst van groep A.

 

Aan deze groep gaat u straks de werkzaamheden koppelen bij de desbetreffende klant.

In het tabblad “Werkzaamheden” vult u in het grote witte vlak links de werkzaamheden in.

In het voorbeeld staan al 2 werkzaamheden gekoppeld aan 2 groepen. (Zie de afbeelding hiervoor PARTICULIEREN.)

 

De lijsten kunt u nu afdrukken onderin het tabblad “Groepen overzicht” in het vak “Afdrukken planninglijsten”

Hier zal automatisch de eerstvolgende groep worden weergegeven die aan de beurt is.

Dit kunnen natuurlijk meerdere (hoofd-)groepen zijn op 1 dag.

Elke regel op de lijst krijgt een uniek nummer en kan afgemeld worden in het tabblad “Afwerken en betalen”

De werklijst op zich krijgt ook een uniek nummer om het makkelijker te maken een betaallijst af te drukken of een kopie van de werklijst.

In het scherm “Particulieren” wordt nu ook weergegeven welke werkzaamheden bij de klant uitgevoerd worden en wanneer.

De knoppen “Doorschuiven” en “Terugschuiven” dienen om de HELE planning 1 dag door te schuiven of terug. Met de knop “Openstaande betalingen”wordt een lijst afgedrukt met werkzaamheden die nog niet als betaald aangemerkt zijn.

 

 

In het tabblad “Leden van groep” kunt u een hoofd-groep selecteren en de route-volgorde aanpassen. Dit doet u door in het vak “Locatie” een combinatie te plaatsen van cijfers en/of letters.

Stel u nummert de werkzaamheden op de lijst van 1 tot 50 en er komt een klant bij. Deze zou u kunnen plaatsen tussen 31 en 32 door in “Locatie” bijvoorbeeld 31F in te vullen.

 

Zo kunt u ook de even en oneven nummering uit elkaar houden. Bijvoorbeeld oneven is 1-50 en even is 51-100.  Zijn er meerdere werkzaamheden op 1 adres bijvoorbeeld de 4 en de 8 wekelijkse dan zijn de Locaties hetzelfde omdat dit aan het adres “hangt”. De locatiecodes zijn ook bij de adresgegevans van de klanten terug te vinden. (Scherm Particulieren)

 

 

Planbord.

 

Het planbord heeft de volgende tabbladen:

 

Planbord op week.

 

Hier kunt u bladeren door de weken en zien welke werknemer bij welke werkzaamheden ingepland is.

Als u op het grijze vlakje voor de regel klikt wordt dit zwart.

U kunt nu met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag bladeren.

De werknemers die ingepland zijn voor de geselecteerde werkzaamheden worden rechts weergegeven.

Let op!  Als u hier een werknemer wijzigt wordt deze door de gehele planning gewijzigd. Dus bij de eerstvolgende keer staat er nog steeds de geselecteerde werknemer.

Een groene regel betekent dat er een werkbon is afgedrukt.

 

Planbord (Wie doet wat?)

 

Dit planbord heeft dezelfde functie als de vorige maar nu kunt u een periode selecteren op datum.

Een groene regel betekent dat er een werkbon is afgedrukt.

 

Uren per werknemer 

 

Hier kunt u net als in het vorige scherm een periode selecteren.

Daarnaast kunt u nu ook een werknemer selecteren en zien hoeveel uren en bij wie deze werknemer ingepland is voor die periode.

Hier worden alleen werkzaamheden weergegeven die in de toekomst liggen en waar nog geen werkbon van is afgedrukt.

 

Omzet per klant 

 

Ook hier kunt u een periode selecteren en een klant.

U ziet dan een overzicht van de omzet van die klant.

De werkzaamheden die wel ingepland waren maar zijn vervallen worden hier niet weergegeven. Dit om het overzicht zo precies mogelijk te maken. De werkzaamheden die nog in de toekomst liggen worden wel meegenomen. Deze zouden natuurlijk nog kunnen vervallen.

Onderaan het scherm ziet u de uren en de bijbehorende omzet.

 

Facturatie op datum

 

Dit scherm is bedoeld om een lijst te kunnen uitdraaien die gebruikt kan worden om facturen in te voeren in uw financiële pakket.

Op deze lijst staan de periodieke schoonmaakwerkzaamheden die uitgevoerd zijn in de geselecteerde periode en de werkbonnen die afgewerkt zijn. (Dus niet de vervallen bonnen.)

Wel worden hier de werkbonnen op meegenomen die wel ingepland staan maar niet afgedrukt zijn. Dit om te voorkomen dat een vergeten bon niet gefactureerd wordt.

Als u klikt op “Afdrukken” dan wordt de lijst die u in het beeld ziet afgedrukt op een rapport.

 

Rapporten en lijsten.

 

Afgewerkte opdrachten.

 

Hiermee kunt u een rapport afdrukken van alle afgewerkte opdrachten (werkzaamheden) tussen twee door u aan te geven datums.

 

Debiteurenlijst alfabetisch.

 

Hiermee drukt u een lijst af van al uw debiteuren op alfabetische volgorde.

 

Debiteurenlijst op debiteurnummer.

 

Hiermee drukt u een lijst af van al uw debiteuren op volgorde van debiteurnummer.

 

Openstaande werkbonnen op weeknummer.

 

Op dit rapport worden alle werkbonnen weergegeven die wel afgedrukt / uitgegeven zijn maar nog niet teruggekomen / afgemeld. Gesorteerd op weeknummer zonder werklocatie.

 

Openstaande werkbonnen.

 

Op dit rapport worden alle werkbonnen weergegeven die wel afgedrukt / uitgegeven zijn maar nog niet teruggekomen / afgemeld.

Als de werkzaamheden zijn vervallen dient u geen datum in te voeren bij het afmelden maar het vinkje VV aan te zetten.

 

Pandlijst.

 

Dit is een lijst met de producten die gebruikt worden op de panden. Deze lijst wordt aangemaakt op basis van het vinkje dat wordt aangezet bij de producten in de voorraadbeheer.

 

 

Vervallen werkbonnen.

 

Dit is een lijst met daarop de werkbonnen die bij het afmelden als vervallen zijn aangegeven.

Hieruit kunt u opmaken bij welke klanten dit het meest voorkomt.

 

 

Risico Inventarisatie RI&E.

 

 

In dit scherm wordt per object de RI&E bijgehouden.

Als eerste wordt de verantwoordelijke persoon ingevoerd en de kenmerken van het object.

De verantwoordelijke is een keuzelijst die opgebouwd is uit de ingevoerde werknemers.

 

Daaronder kunnen aan het object risico-codes worden gekoppeld.

 

 

Er zijn meer dan 300 codes standaard al ingevoerd. Als u bijvoorbeeld B05 invult verschijnt bij omschrijving vanzelf de bijbehorende code.

Op de cd van ProBon staat een lijst met alle codes.

 

De gekoppelde codes verschijnen ook op de werkbonnen die bij deze relatie horen. Om de codes van de werkbon te verwijderen kunt u het vinkje “Afgewerkt” aanzetten.

Dit is om de uitvoerenden op de hoogte te houden van de geldende beperkingen zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

 

In het rechtse veld kan het plan van aanpak ingevuld worde. Dit zijn de acties die ondernomen worden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk uit te sluiten.

 

Door op de knop “Rapport” te klikken drukt u een RI&E-rapport af van deze klant.

Met de knop “Afdrukken” drukt u een RI&E-rapport af van alle klanten.

Uren en Werknemers.

 

Na het invullen van de gegevens van de werknemers moeten de standaard uren per weekdag ingevuld worden in het geel omlijde gebied in het onderstaande scherm.                          (Tabblad uren per object)

 

 

Bij de “vaste uren van deze medewerker “  vult u eenmalig de uren in die deze werknemer op een bepaalde weekdag werkt.

Deze uren worden dan automatisch overgenomen in de urenregistratie.

Vult u hier niets in dan zal de urenregistratie niet correct werken. Wilt u dat de uren van een werknemer niet meegenomen worden in de urenregistratie dan kunt u gewoon het vinkje bij “Urenstaat” uitzetten. (Onder de knop verwijderen.)

 

 

De gegevens die weergegeven worden in het groen omlijnde gebied zijn de uren die deze medewerker werkelijk ingepland is.. Deze uren worden hier weergegeven om een indruk te krijgen van het totaal aantal uren dat deze werknemer iedere week wordt ingezet.  Dit kan natuurlijk afwijken van de uren die werkelijk uitbetaald dienen te worden.

 

 

 

In dit scherm worden alle gegevens van de werknemers bijgehouden.

Naast alle standaard gegevens kunnen ook de volgende gegevens worden bijgehouden:

 

 

Het toevoegen van een nieuwe periode (maand of 4 weken) doet u met de knop   Als u hierop klikt nadat u een periode geselecteerd heeft dan worden de standaard uren voor ALLE werknemers toegevoegd. Hierin kunt u dan eventuele wijzigingen aanbrengen. Dit doet u door te dubbelklikken op het veld waar de uren naar toe moeten. Bijv. Snip. Als deze werknemer bijvoorbeeld 2 dagen ziek is geweest kunt u bij deze 2 dagen gewoon dubbelklikken op het veld in de kolom “Ziek” dan worden de uren verplaatst naar de kolom “Ziek” (Rood). De uren worden aan de rechter kant automatisch opgeteld voor zowel deze periode als het hele jaar.

Hetzelfde geldt voor de snipperuren. Ook hier kunt u gewoon dubbelklikken op het veld “Snip”. De uren worden automatisch verplaatst en het veld wordt paars.

Rechts onderaan worden automatisch de uren opgeteld en bij het sluiten van het scherm worden de uren verrekend met de al aanwezige uren.

U kunt  gebruiken om de uren van de geselecteerde maand weer te verwijderen voor ALLE werknemers.

 

Door op  te klikken wordt er een urenstaat afgedrukt van de desbetreffende maand.

 

Als u de knop  klikt worden een scherm getoond met de werkbonnen die invloed hebben op de uren van deze periode maar nog niet afgemeld zijn.

 

In het tabblad roosters kunt u roosters afdruken van 1 of alle werknemers. Op deze roosters staan de werkzaamheden die in de planning opgenomen zijn bij de werkbonnen maar waar de vink “Afdrukken” uit staat. Dit betekent dat van die werkzaamheden geen werkbon afgedrukt word maar opgenomen word in de interieur-roosters.

Met de knop “Rooster op weeknummer” Drukt u het rooster af van deze werknemer. Met de knop “Rooster totaal” drukt u de roosters af van alle werknemers.

Een kort overzicht voor deze werknemer wordt al in dit scherm weergegeven.

 

 

 

Voorraadbeheer.

 

Deze module zal apart worden behandeld in een bijlage.

 

 

 

Werkbonnen.

 

Alle werkzaamheden die wel een vast terugkeerpatroon hebben vult u in bij het scherm “Werkbon”.

 

U ziet hier het tabblad “Werkzaamheden”. Hier begint u met het invullen van de terugkerende werkzaamheden.

De velden:

 

Uit te voeren werkzaamheden: Hier vult u in wat de werknemer(s) moeten uitvoeren.

Benodigdheden / Opmerkingen:           Hier vult u eventuele opmerkingen in die op de werkbon moeten.

Verhoging (vink):                                 Hiermee wordt aangegeven of de prijs mee moet in de automatische prijsverhogingen.

Contantbon (Vink)                              Als u deze aanvinkt wordt de prijs weergegeven op de werkbon evenals het woord “CONTANT”

DKS bon (Vink)                                 Als deze aangevink wordt dan wordt het woord “Werkbon” op de werkbon vervangen door “DKS”. Dit betekent dat er een bon afgedrukt wordt voor controlewerkzaamheden bij de klant.

Code:                                                  Hier kunt u een door u bepaalde code meegeven aan de werkbon.

Prijs:                                                   De prijs die eventueel wordt weergegeven op de werkbon.

Voorcalculatie:                                    De uren die deze werkzaamheden in beslag zullen nemen. Deze uren ziet u ook terugkomen bij de uren van de werknemers (Bonuren).

 

Afwijkende werklocatie:                      Stel dat de werkzaamheden elders uitgevoerd moeten dan bij de klant kunt u hier een afwijkend adres opgeven. Als u de vink aanzet worden de velden aktief en worden ze op de werkbon weergegeven.

Afdrukken (Vink):                               Met deze vink geeft u aan of de werkbon afgedrukt moet worden of niet. Deze werkzaamheden worden dan ingeroosterd als periodiek schoonmaak.

 

De planning gebeurt in het geel omlijnde vlak.

 

Start datum eerste:                               Hier vult u de datum in wanneer de eerste keer de werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Frequentie:                                          Terugkeerpatroon van de werkzaamheden.

Aantal x:                                              Het aantal keren dat de werkzaamheden ingepland dienen te worden.

Laatste x:                                            De datum waarop de laatste keer zal plaatsvinden. (Dit eindigd alleen als het veld rood wordt gemaakt door er op te klikken, anders wordt het automatisch verlengd.)

Start tijd en Eind tijd:                           De tijden die op de bon worden weergegeven.

 

 

Opmerking bij het veld Aantal x:

 

Afhankelijk van de periode kan alleen een maximum aantal keer ingevuld worden.

Dagen              999 keer

Weken             520 keer

Maanden         120 keer

Kwartalen        40   keer

Jaren                10   keer

 

U dient dit veld niet leeg te laten omdat er anders een oneindig aantal keer ingevuld gaat worden (1000) en daarvan zal de database explosief gaan groeien.

 

Als u een te hoge waarde invoert dan wordt dit automatisch aangepast zonder melding.

Hier staat dan wel tegenover dat de werkzaamheden automatisch verlengd worden.

 

Er wordt gekeken of een einddatum in de geselecteerde periode valt. Dit kan zowel tussen 2 data zijn al een weeknummer. Als u een lijst afdrukt krijgt u een melding en kan er een lijst met werkzaamheden afgedrukt worden die verlengd dienen te worden.

Als u daadwerkelijk werkbonnen afdrukt en er vallen einddatums binnen de geselecteerde periode dan worden deze automatisch verlengd en zullen de bonnen afgedrukt worden.

De start-datum verandert naar de laatst geplande datum.

 

Werkzaamheden die dagelijks plaatsvinden maar korter duren dan 23 dagen worden automatisch op einddatum vastgezet en niet verlengd.

 

In het scherm rechtsboven kunt u werknemers koppelen aan deze werkzaamheden en hun vervoer. De vink geeft aan wie de bestuurder is. Er kunnen meerdere voertuigen gekoppeld worden. De uren van deze werkzaamheden worden opgeteld bij alle werknemers die hier gekoppeld worden.

 

 

Door te klikken op deze vink worden de geplande data (her)berekend in het scherm rechts er naast ernaast.

De geplande datums kunnen per stuk aangepast worden.

Dit doet u met de knop  helemaal rechts op de regel. Het onderstaande scherm wordt geopend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de data die op zaterdag of zondag vallen zijn de volgende knoppen bedoeld:

 

Verplaats alle zondagen naar de maandag er na.

 

Verplaats alle zondagen naar de vrijdag er voor.

 

Verplaats alle zaterdagen naar de maandag er na.

 

Verplaats alle zaterdagen naar de vrijdag er voor.

 

Verwijder alle zaterdagen. (Komen te vervallen.)

 

Verwijder alle zondagen. (Komen te vervallen.)

 

 

Het pijltje onderaan zet alles weer terug in de originele staat. Behalve de handmatig aangepaste data zoals in het scherm hierboven omschreven.

 

 

Op het onderstaande scherm ziet u de werkbonnen die afgedrukt zijn bij deze relatie.

 

 

 

Hier kunt u ook zien wanneer de bon afgedrukt is en wanneer afgemeld. Eventueel kan de bon ook vervallen zijn, dan is de vink VV aan.

Met de knop  kunt u snel even kijken welke werkbonnen nog niet afgemeld zijn en eventueel een rapport afdrukken.

 

 

 

Wilt u werkbonnen afdrukken dan kunt gewoon op de knop “Afdrukken” klikken.

 

 

Het is mogelijk om twee maal dezelfde bonnen af te drukken. Hiervoor is een speciale knop ingebouwd.  Hiermee kunt u de bonnen opnieuw afdrukken die op een bepaalde datum afgedrukt zijn.  Dus als u op maandag de bonnen voor die week afgedrukt hebt dan selecteert u geen dag van die week maar de dag waarop ze afgedrukt zijn. (Maandag in dit geval) Dan worden alle bonnen van die week opnieuw geprint. Heeft u op die maandag de bonnen voor bijvoorbeeld 20 dagen afgedrukt dan drukt het pakket opnieuw de bonnen van die 20 dagen opnieuw.

Het is dus niet van belang voor wanneer de bonnen gepland stonden maar alleen de dag waarop ze afgedrukt zijn.

U kunt ook een herprint maken van een enkele bon.

 

In het volgende scherm kunt u de werkbonnen afdrukken door een datum te selecteren in het veld VAN en het veld TOT.

 

 

Dit doet u door te dubbelklikken in het datumveld. U krijgt dan een datum selecteer-scherm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook kan er op weeknummer afgedrukt worden. Dan hoeft u geen datums in te vullen maar u vult gewoon een weeknummer in en drukt op de knop “Afdrukken werkbonnen op weeknummer”.

 

U kunt ook alleen een lijst afdrukken met daarop de bonnen van de geselecteerde periode.

 

Klikt u nu op de knop “Afdrukken werkbonnen” en alle werkbonnen voor de desbetreffende periode worden automatisch geprint.

 

De afgedrukte werkbonnen zullen zichtbaar worden in het scherm “Afgedrukte werkbonnen” met de datum waarop ze geprint zijn.

 

Als een werkbon terugkomt van de klant kunt u deze afmelden met de knop “Afmelden op bonnummer”

 

 

 

 

Komt een bon niet terug dan blijft deze dus op “niet afgewerkt” staan en verschijnt op de lijst “openstaande werkzaamheden” (In het beginscherm bij “Rapporten en lijsten”).

 

Als een werkbon niet afgemeld wordt omdat de werkzaamheden om welke reden dan ook niet door zijn gegaan dan kan deze als vervallen worden gekenmerkt door het vinkje “Vervallen” aan te zetten.(VV in de lijst met afgedrukte werkbonnen.)

 

Als u een werkbon opnieuw wilt afdrukken kan dit door te klikken op “Herprint werkbon” en dan het bonnummer in te vullen.

 

U krijgt eerst een printvoorbeeld op het scherm, om de bon af te drukken klikt u met de rechter muisknop in het scherm en selecteert u “afdrukken”, dan de printer en de werkbon wordt afgedrukt. (Ctrl-P gebruiken in de runtime versie.)

Als u het printvoorbeeld wilt verlaten kunt u op de “esc”-toets drukken.

 

 

Het is ook mogelijk om werkbonnen af te drukken van werkzaamheden die niet ingepland staan. U dient dan op de knop “Eenmalige werkbon” te klikken. In het volgende scherm kunt u dan alle gegevens invullen. De adresgegevens worden overgenomen van de klant die op dat moment geselecteerd is in ProBon.

 

Om het bedrijfslogo boven de werkbonnen te zetten kunt het logo opslaan als “logo.bmp” in de map C:\probon dan wordt deze automatisch meegenomen bij het afdrukken van de werkbonnen en de rapporten.

 

 

 

Deze bon krijgt ook automatisch een bon-nummer en dient ook gewoon afgemeld te worden anders blijft deze in de lijst staan met openstaande werkbonnen.

 

Ook kan het voorkomen dat u handmatig de bonnen wilt selecteren die afgedrukt moeten worden. Dit kan in het tabblad “Afdrukselectie” dat hieronder wordt weergegeven.

Door te klikken op het grijze vlakje voor de regel wordt deze groen. Door te klikken op het printer-icoon worden deze werkbonnen afgedrukt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de risico-codes zoals gebruikt in het programma.

 

Id Code Omschrijving
317 A00 Geen risico-codes van toepassing
5 a01 Het pand is niet langs een veilige weg bereikbaar
6 A02
7 A03
8 A04 Niet alle zijden van het pand is bereikbaar
9 B01 de totale werktijd vanaf de hangladder(s) bedraagt meer dan 4 uur
10 B02 De hangladder is niet permanent opgesteld
11 B03 De klimhoogte meer dan 10 meter
12 B04 De hangladder minder dan twee aanhaakdeel.
13 B05 De hangladder + aanhaakdeel een ladderkop meer dan 6 sporten.
14 B06 De sportafstand is niet tussen 0,25 m en 0,30 m.
15 B07 De sportafstanden onderling niet gelijk
16 B08 De sportbreedte is niet tenminste 0,30 m of minimaal 0,15 m per voet.
17 B09 De afstand voorkant ladder tot de gevel ligt niet tussen de 0,20 m en 0,40 m.
18 B10 Er is geen toegangsplatform tot de hangladder.
19 B11 Het Toegangsplatform is t.o.v. het hoogteverschil niet goed bereikbaar
20 B12 Het toegangsplatform is niet tenminste 0,60 m breed en 1,00 m diep.
21 B13 Het toegangsplatform is niet veilig toegankelijk.
22 B14 De ladder is niet alleen vanaf het platform betreden worden
23 B15 Men kan niet voor betreden van de hangladder de valbeveiliging aanhaken.
24 B16 Er is geen afstapbeveiliging aanwezig
25 B17 De ladder is niet voorzien van een middenrail-beveiliging e.d.
26 B18 De hangladder kan niet makkelijk verplaatst worden
27 B19 Het ongewild verplaatsen van de hangladder kan niet voorkomen worden
28 B20 De hangladder kan niet met de hand verplaatst worden met een kracht < 15 kg.
29 B21 De hangladder wordt niet regelmatig onderhouden
30 B22 Er is geen keuringsrapport aanwezig
31 C01 De totale werktijd vanaf de hangladder is meer dan 4 uur
32 C02 De klimhoogte is meer dan 10 meter
33 C03 De spotafstand ligt niet tussen de 25 en 30 centimeter
34 C04 De spotafstanden zijn niet gelijk
35 C05 De spotbreedte ligt niet tussen de 15 en 30 centimeter per voet
36 C06 De afstand tussen voorkant ladder en de gevel ligt niet tussen de 20 en 40 centimeter
37 C07 Er is geen toegangsplatform tot de hangladder
38 C08 Het toegangsplatform is t.o.v. het hoogteverschil niet goed bereikbaar
39 C09 Het toegangsplatform is niet ten minste 60 cm breed en1m diep
40 C10 Het toegangsplatform is niet veilig toegankelijk
41 C11 De ladder is niet alleen vanaf het platvorm bereikbaar
42 C12 Men kan niet voor het betreden van de ladder de vangbeveiliging aanhaken
43 C13 Er is geen afstapbeveiliging aanwezig
44 C14 De ladder is niet voorzien van alle beveiligingen
45 C15 De ladder kan in uitgeschoven positie niet vergrendeld worden
46 C16 De hangladder kan niet makkelijk verplaatst worden
47 C17 Het ongewild verplaatsen van de hangladder kan niet voorkomen worden
48 C18 De hangladder kan niet op een veilige manier over de dakrand geplaatst worden
49 C19 De hangladder kan niet op een veilige plaats in- en uitgeschoven worden
50 C20 De hangladder kan niet makkelijk in- en uitgeschoven worden
51 C21 De hangladder kan niet met minder dan 15 KG kracht verplaatst worden
52 C22 De hangladder wordt niet regelmatig ( 1 keer per jaar ) onderhouden
53 C23 Er is geen keuringsrapport aanwezig
54 D01 Het gebouw is na 10-08-1999 opgeleverd
55 D02 Het toepassen van de hangladder is niet tot het minimum beperkt
56 D03 De werksituatie is niet gemeld bij meldpunt glazenwassen
57 D04 De glazenwasser is niet in bezit van “Glazenwassen in uitzonderingssituaties”
58 D05 De klimhoogte is meer dan 10 meter
59 D06 Er zijn geen borgpunten ( NEN EN 795 ) voor persoonlijke valbeveiligingen
60 D07 De straat/verkeersruimte onder de werkplek kan niet worden afgezet
61 D08 Het gewicht van de ophangkop is groter dan 18 KG
62 D09 De ophangkop heeft geen uitvoering zoals in supplement is omschreven
63 D10 De ophangkop heeft geen deugdelijk bevestiging / ophangpunten
64 D11 Het toegangsplatform is niet veilig toegankelijk van de ophangkop
65 D12 Het totaal te verplaatsen gewicht is meer dan 40 KG
66 D13 De ladderdelen zijn langer dan 5.10 Meter
67 D14 De spotafstand ligt niet tussen de 25 en 30 cm
68 D15 De spotafstanden zijn niet gelijk
69 D16 De spotafstand ligt niet tussen de 15 en 30 cm per voet
70 D17 De afstand tussen de voorkant ladder en gevel ligt niet tussen de 20 en 40 cm
71 D18 De in het supplement genoemde U koppeling word niet gebruikt
72 D19 Er is geen valgevaar voorkomen
73 D20 De hangladder kan niet deugdelijk worden opgehangen
74 D21 Men kan de valbeveiliging niet bevestigen voor het betreden van de ladder
75 D22 De borgpennen voldoen niet aan de gestelde eisen
76 D23 De hangladder kan niet op een veilige manier over de dakrand worden geplaatst
77 D24 De hangladder kan niet worden geborgd aan het gebouw
78 D25 Er is geen afstapbeveiliging aanwezig
79 D26 Niet alle verbindingen van de ophangkop/hangladder kunnen worden geborgd
80 D27 De ladderdelen zijn ouder dan 5 jaar
81 D28 De ladderonderdelen zijn niet goed onderhouden en onbeschadigd
82 D29 De hangladder wordt niet minstens 1 keer per jaar onderhouden
83 D30 Er is geen keuringsrapport aanwezig
84 E01 Het toepassen van een hangladder is niet tot het minimum beperkt
85 E02 Er is geen schriftelijke, Nederlandse ,gebruiksaanwijzing aanwezig
86 E03a De werkhoogte hoger dan 12.25 M en niet schriftelijk gemeld
87 E03b De werkhoogte is meer dan 10 Meter
88 E04 Er is niet overal Harde / dragende grond aanwezig
89 E05 Er is niet overal stroeve ondergrond aanwezig
90 E06 Er is niet overal vlakke/horizontale ondergrond aanwezig
91 E07 Er zijn geen borgpunten aanwezig  voor het opstellen op een hellend vlak
92 E08 De ladder kan niet in een hoek tussen  65 en 82 graden worden opgesteld
93 E09 De ladder kan niet zonder extra hulpmiddelen worden opgesteld
94 E10 Er is niet tenminste 20 cm voetruimte aanwezig
95 E11 De ladder word niet elk jaar onderhouden
316 E12 Er is geen keuringsrapport vaar de ladder aanwezig
96 F01 Het toepassen van een Bootmansstoel is niet tot het minimum beperkt
97 F02 De totale werktijd op een bootmansstoel is meer dan 4 uur
98 F03 De te onderhouden gevelhoogte is meer dan 20 meter
99 F04 De bootmansstoel is bij gebruik niet bereikbaar voor hulpverleners
100 F05 Er kan niet beneden opgestapt worden
101 F06 DE straat/verkeersruimte onder de werkplek kan niet worden afgezet
102 F07 Het totaal van de bootmansstoel is niet voorzien van een CE keurmerk
103 F08 Er is geen schriftelijk gebruiksaanwijzing aanwezig
104 F09 De bootmansstoel is niet goed en compleet samengesteld
105 F10 De bootmansstoel kan niet deugdelijk worden opgehangen
106 F11 De kabels worden niet op een veilige deugdelijke manier opgehangen/aangehaakt
107 F12 Er is ter plaatse geen dakrandbeveiliging aanwezig
108 F13 De klim- en de vangkabels hebben geen onafhankelijke ophangpunten
109 F14 Het verplaatsen van de bootmansstoel kost meer kracht dan 25 KG
110 F15 Het ongewild verlaatsen van de bootmansstoel kan niet voorkomen worden
111 F16 De Bootmansstoel word niet regelmatig ( 1 keer per jaar) onderhouden
112 F17 Er is geen keuringsrapport van de bootmansstoel aanwezig
113 F18
114 F19
115 F20
116 F21
117 F22
118 F23
119 F24
120 F25
121 F26
122 F27 Er is voor alarmering geen portofoon of telefoon aanwezig
123 F28 Er is geen telefonisch alarmnummer aanwezig
124 G01 Het gebouw is na 10-08-1999 opgeleverd
125 G02 De werksituatie is niet gemeld bij meldpunt glazenwassen
126 G03 De uitvoerende persoon is niet in bezit van de module glazenwassen in uitzonderingspositie
127 G04 Is bij gebruik van de verbeterde bootmansstoel de werkplek door hulpverleners bereikbaar
128 G05 Kan er op een veilige manier opgestapt worden
129 G06 De straat/verkeersruimte onder de werkplek is niet af te zetten
130 G07 De bootmansstoel is niet voorzien van CE markering
131 G08 Het ophangpunt bij het los op te hangen hangkop of dakbalk is niet sterk genoeg
132 G09 De ophangkop is niet achterwaarts geborgd aan een borgpunt conform NEN EN 795
133 G10 De bootmansstoel is niet compleet en goed samengesteld
134 G11 De verbeterde bootmansstoel kan niet deugdelijk worden opgehangen
135 G12 Er is geen schriftelijke gebruiksaanwijzing aanwezig
136 G13 Er is geen valgevaar voorkomen
137 G14 De hijs- en veiligheidslijnen zijn niet veilig bovendeks aan te haken
138 G15 De vanglijn is niet onafhankelijk geborgd aan een borgpunt conform NEN EN 795
139 G16 De kabels kunnen niet veilig binnendaks worden opgehangen/aangehaakt
140 G17 De klim- en de vangkabels hebben geen onafhankelijke ophangpunten
141 G18 De verbeterde bootmansstoel kan niet met een kleinere kracht dan 25 KG makkelijk verplaatst worden
142 G19 Het ongewild verplaatsen van de verbeterde bootmansstoel kan niet voorkomen worden
143 G20 De verbeterde bootmansstoel wordt niet regelmatig onderhouden
144 G21 Er is geen keuringsrapport aanwezig
145 G22 De ophangkop is niet onbeschadigd en onderhouden
146 G23
147 G24
149 H01 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift verboden voor onbevoegden aangebracht
151 H02 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift bedrijfslast in KG aangebracht
152 H03 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift eigen gewicht werkbak in KG aangebracht
153 H04 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift naam fabrikant/leverancier aangebracht
154 H05 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift bouwjaar aangebracht
155 H06 Op de hijsinstallatie is geen opschrift naam fabriek/leverancier aangebracht
156 H07 Op de hijsinstallatie is geen opschrift type-/fabrieksnummer aangebracht
157 H08 Op de hijsinstallatie is geen opschrift bouwjaar aangebracht
158 H09 Op de hijsinstallatie is geen opschrift bedrijfslast in KG of t. aangebracht
148 H10 Er is geen schriftelijke gebruiksaanwijzing aanwezig
159 H11 De gevelinstallatie is niet in goede staat compleet samengesteld
160 H12 De gevelinstallatie heeft geen vierkabel ophanging
161 H13 Er zijn niet evenveel hangsteigers dan dakwagens
162 H14 Er is boven de 40 meter geen gevelgeleiding aangebracht
163 H15 De hangsteiger kan in gebruiksklare toestand niet buiten gebruik worden gesteld
164 H16 De hangsteiger heeft geen hoogte standbeveiliging / hijs eindschakelaar
165 H17 De reikafstand van de hangsteiger naar de gevel is groter dan 0.5 meter
166 H18 Bij gebruik is de werkvloer van de hangsteiger niet vrij
167 H19 De werkplek is niet bereikbaar voor hulpverleners
150 H2
168 H20 Het valgevaar is niet voorkomen
169 H21 Men kan niet bovendaks en binnen de dakrand in de hangsteiger stappen
170 H22 De kabels zijn niet veilig op te hijsen/aan te haken zonder risico van schade of letsel
171 H23 Het gewicht van de kabels zijn groter dan 25 KG
172 H24 De kabels hebben geen onafhankelijke ophangpunten
173 H25 De gehele installatie kan voor het werk niet op goede staat worden gecontroleerd
174 H26 Er treedt bij de takels aan de hijsinstallatie knelgevaar op
175 H27 De hangsteiger moet handmatig worden gehesen
176 H28 De gevelinstallatie kan niet met minder dan 25 KG kracht worden verplaatst
177 H29 De installatie kan men ongewild verplaatsen
178 H30 Er is voor  Alarmering geen portofoon of mobiele telefoon aanwezig
179 H31 Er is geen telefonisch alarmnummer in de hangsteiger aangebracht
180 H32 De gevelinstallatie wordt niet regelmatig onderhouden
181 H33 Er is geen logboek aanwezig
182 H34
183 I01 Er is op de hangsteiger geen opschrift verboden voor onbevoegden aangebracht
184 I02 Er is op de hangsteiger geen opschrift van de bedrijfslast in KG aangebracht
185 I03 Er is op de hangsteiger geen opschrift van het eigengewicht van de werkbak in KG aangebracht
186 I04 Er is op de hangsteiger geen opschrift van de fabrikant/leverancier aangebracht
187 I05 Er is op de hangsteiger geen opschrift het bouwjaar aangebracht
188 I06 De niet permanente hangsteiger is niet CE gekeurd
189 I07 Op de dakhaken , bakbalken zit geen opschrift van de toelaatbare belasting aangebracht
190 I08 Op de dakhaken , dakbalken e.d. is geen opschrift grootte eventueel benodigde ballast en borging aangebracht
191 I09 Op de hijsinrichting is geen opschrift van de fabrikant of merk aangebracht
192 I10 Op de hijsinrichting is geen opschrift van het type-/fabrieksnummer aangebracht
193 I11 Op de hijsinrichting is geen opschrift van bouwjaar aangebracht
194 I12 Op de hijsinrichting is geen opschrift van de bedrijfslast in KG of t. aangebracht
195 I13 Er is geen gebruiksaanwijzing aanwezig
196 I14 Er is boven de 20 meter geen gevelgeleiding aangebracht
197 I15 De hangsteiger kan in gebruikklare toestand niet buiten bereik worden gesteld
198 I16 De hangsteiger heeft geen hoogte- stand begrenzing / hijs- eindschakelaar
199 I17 De reikafstand van de hangsteiger tot de gevel is groter dan 0,5 meter
200 I18 Bij gebruik van de hangsteiger wordt de werkvloer niet vrij gehouden
201 I19 De los op te hangen hangkop of dakbalk is niet stijf en sterk genoeg
202 I20 De ondersteunende dakconstructie is niet voldoende stijf en sterk
203 I21 Er is geen drukverdeling nodig
204 I22 Er zijn geen blokken voor dakbalken nodig om verantwoord instap mogelijk te maken
205 I23 Er kunnen geen dakbalken van voldoende lengte worden geplaatst
206 I24 Er is niet voldoende contragewicht en achterwaartse borging aangebracht
207 I25 De installatie kan niet eenvoudig en zonder obstakels worden verplaatst
208 I26 De kabels zijn niet veilig op te hijsen/aan te haken zonder risico voor letsel/schade
209 I27 Het gewicht van de kabels is groter dan 25 KG
210 I28 Het te tillen gewicht is groter dan 25 KG
211 I29 Er treedt bij werkzaamheden hangend over de gondelrand knelgevaar op
212 I30 De hangsteiger/gondel heeft geen vier kabelophanging
213 I31 De Klim- en vanglijn zijn niet onafhankelijk bevestigd aan voldoende sterke punten
214 I32 Er is voor alarmering geen portofoon of mobiele telefoon aanwezig
215 I33 Er is geen telefonisch alarmnummer in de hangsteiger aanwezig
216 I34 De werkplek is niet voor hulpverleners bereikbaar
217 I35 De installatie wordt niet regelmatig onderhouden
218 I36 Er is geen keuringsrapport aanwezig
219 J01 Er kan niet beneden worden opgestapt
220 J02 De straat/verkeersruimte onder de werkplek kan niet worden afgezet
221 J03 Er is geen opschrift verboden voor onbevoegden aangebracht
222 J04 Er is geen opschrift max bedrijfslast in KG aangebracht
223 J05 Er is geen opschrift van het eigen gewicht in KG aangebracht
224 J06 Er is geen opschrift van de fabrikant/leverancier aanwezig
225 J07 Er is geen opschrift van het bouwjaar aanwezig
226 J08 Er is geen opschrift van de fabrikant / merk aanwezig
227 J09 Er is geen opschrift van het type/fabrieksnummer aanwezig
228 J10 Er is geen opschrift van het bouwjaar aanwezig
229 J11 Er is geen opschrift van de bedrijfslast in KG aanwezig
230 J12 Er is geen schriftelijke gebruiksaanwijzing aanwezig
231 J13 De eenpersoons hangsteiger is niet goed en compleet samengesteld
232 J14 De gondel heeft geen twee kabelophanging
233 J15 Er zijn niet evenveel hangsteigers als dakwagens aanwezig
234 J16 Er is boven de 20 meter geen gevelgeleiding aangebracht
235 J17 De hangsteiger kan in gebruikklare toestand niet buiten gebruik worden gesteld
236 J18 DE hangsteiger heeft geen hoogste- stand begrenzing/hijs -eindschakelaar
237 J19 De reikafstand van de hangsteiger tot de gevel is meer dan 0,5 meter
238 J20 De eenpersoons hangsteiger heeft niet genoeg ruimte om te staan
239 J21 De eenpersoons hangsteiger is niet gestabiliseerd tijdens het werk
240 J22 Het gewicht van de kabels is groter dan 25 KG
241 J23 De kabels zijn niet veilig op te hijsen zonder gevaar voor lestel of schade
242 J24 De hijskabels zijn niet veilig bovendaks af en aan te haken
243 J25 Het is niet te voorkomen dat de kabels in elkaar draaien
244 J26 De gehele installatie is voor het werk niet te controleren
245 J27 Er treedt bij werkzaamheden hangend over de gondelrand wel knelgevaar op
246 J28 De eenpersoons hangsteiger is niet gemakkelijk te verplaatsen
247 J29 Ongewild verplaatsen ven de eenpersoons hangsteiger kan niet voorkomen worden
248 J30 De eenpersoons hangsteiger kan niet deugdelijk en veilig worden opgehangen
249 J31 De klim en hangbeveiliging is niet onafhankelijk bevestigd aan voldoende sterke punten
250 J32 Er is voor alarmering geen portofoon of mobiele telefoon aanwezig
251 J33 Er is geen telefonisch alarmnummer in de eenpersoons hangsteiger aanwezig
252 J34 De eenpersoons hangsteiger is niet bereikbaar voor hulpverleners
253 J35 De installatie is niet regelmatig gekeurd
254 J36 Er is geen keuringsrapport aanwezig
255 K01 De positie van de werkbordessen maken geen logische werkmethode voor het uivoeren van werk mogelijk
256 K02 Het te bereiken geveloppervlak is niet op een normale manier mogelijk
257 K03 Het bordes is niet aangebracht tussen klimgelegenheid en het te onderhouden oppervlak
258 K04 De bordessen zijn geen vast onderdeel van de constructie
259 K05 de verticale verplaatsing geschied niet mechanisch
260 K06 De klim tussen de bordessen is niet 7,5 meter
261 K07 Er is op de bordessen geen vrije ruimte van minimaal 80 x 60 cm
262 K08 De doorklim openingen bieden geen vrije ruimte van 60 x 60 cm
263 K09 De leuning is niet voorzien van leuningen en knieregels
264 K10 De afstand tussen de bordessen en de te reinigen is groter dan 40 cm
265 K11 De leuning aangebracht aan gevelzijde terwijl de afstand groter is dan 10 cm
266 K12 De klimbordessen zijn niet voorzien van zelfsluitende kleppen
267 K13 De bordessen (gehele installatie) worden niet regelmatig onderhouden
268 K14 Er is geen keuringsrapport/logboek aanwezig
269 K15
270 L01 De breedte bij loopwerk/standwerk is kleiner dan 60 cm
271 L02 de werkzaamheden uitgevoerd met verlengstukken is de breedte kleiner dan 80 cm
272 L03 Het glazenwassers balkon is niet goed en veilig begaanbaar/voorzien van hekwerk of leuning
273 L04 Het glazenwassers balkon heeft geen hekwerk voorzien van hekwerk of leuning met minimaal 1 meter en voorzien van

knieregels en eventuele voet stootlijst

274 L05 Er is t.b.v. werkplekpositionering geen geleide rail e.d. aanwezig
275 L06 Er is geen veilige toegangsweg aanwezig
276 L07 De toegangsweg is niet opstakel vrij
277 L08 De niveauverschillen zijn groter dan 50 cm en niet voorzien van overstapbordessen
279 M02 Er is gevaar voor passanten bij brekend glas
280 M03 Het dak moet betreden worden bij het uitvoeren ven de werkzaamheden
281 M04 Het glas heeft bij betreden niet voldoende draagkracht
282 M05 Er is geen certificaat aanwezig van het glas
283 M06 Er is geen zandzakproef uitgevoerd volgens NEN 6702
284 M07 Er zijn geen voorzieningen voor dakvlakken die gereinigd moeten worden maar niet betreedbaar zijn
285 M08 Er zijn geen borg/zekering aanwezig als men het dak toch moet betreden
286 M09 De onderzijde is niet veilig bereikbaar
278 M1 De ruimte onder het te bewerken oppervlak kan niet voldoende worden afgezet/afgeschermd
287 M10 Bij de verhangbare bakken zijn de kabels niet veilig op te hijsen en aan te haken zonder risicovoor letsel of schade
288 M11 Er is bij een hellend vlak kleiner da 10 graden wel valgevaar indien er zonder veiligheidsmiddel gewerkt wordt
289 M12 Veiligheidslijnen zijn niet veilig bovendeks aan te haken
290 M13 De vanglijnen zijn niet onafhankelijk bevestigd aan voldoende sterke punten
291 N01 De ondergrond heeft niet voldoende draagvermogen voor de in te zetten hoogwerker
292 N02 De ondergrond is niet voldoende vlak
293 N03 Er kan bij onvoldoende draagvermogen geen voorzieningen getroffen worden om kantelen te voorkomen
294 N04 Er is niet voldoende ruimte om af te stempelen
295 N05 De omgeving kan niet worden afgezet om schade of letsel te voorkomen
296 N06 De gebruiker is niet opgeleid en geïnstrueerd voor de specifieke machine
297 N07 Bij werk op de openbare weg wordt niet voldoende rekening gehouden met afzettingen en markeringen
298 N08 De werkplek is niet vrij van obstakels
299 N09 Er moet bij werken op de openbare weg ontheffing worden aangevraagd
300 N10 De hoogwerker is niet gekeurd volgen de wettelijke eisen
301 N11 Er zijn geen keuringsstickers aangebracht
302 N12 Er wordt wel gewerkt binnen het draaibereik van de machine
303 N13 De stroom kan niet worden uitgeschakeld
304 O01 Er is geen Nederlandstalige schriftelijke gebruiksaanwijzing aanwezig
305 O02 De ondergrond is niet voldoende vlak
306 O03 Er worden geen voorzieningen getroffen bij onvoldoende vlakke en draagkrachtige om kantelen te voorkomen
307 O04 Er is niet voldoende ruimte om af te stempelen
308 O05 De afmetingen voldoen niet aan de voorgeschreven eisen
309 O06 De omgeving wordt niet afgezet tijden de werkzaamheden
310 O07 De uitvoerder is niet opgeleid voor deze werkzaamheden
311 P01 Er is geen gebruiksaanwijzing aanwezig
312 P02 Het te reinigen oppervlak is niet obstakelvrij bereikbaar
313 P03 De vensterbanken zijn niet vrij van obstakels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe begin ik met ProBon ?

 

De Werknemers

 

Om met ProBon te kunnen werken moet het eerst gevuld worden met gegevens.

U begint met het invoeren van de werknemers. Dit doet u in het scherm “Uren en Werknemers” .

In dit scherm klikt u in de rechter knoppenbalk op “Toevoegen”.

U zal zien dat de witte velden aan de linker kant leeg worden. Hier kunt u nu gewoon de informatie gaan invullen.  ( Tip: Alle velden waar een datum ingevuld dient te worden kunt u dubbelklikken.)

 

Om dit scherm later op te roepen klikt u rechts in de knoppenbalk op “Details”

De standaard uren die een werknemer per week werkt kunt u invullen in het tabblad “Uren per Object” . Deze uren worden dan automatisch elke maand ingevuld bij die werknemer.

 

De Klanten en Leveranciers

 

Nu begint u met het invullen van de klanten. Als u al een klantenbestand heeft in Excel of een ander (boekhoud) pakket kan X-Puter Automatisering deze wellicht voor u importeren in ProBon. Dan hoeft u niet alle klanten opnieuw in te voeren.

Om handmatig en klant in te voeren gaat u naar het scherm “Klantenkaart”. Daar klikt u in de echter knoppenbalk op “Toevoegen”.

Nu opent een rood scherm. Hier kunt u alle gegevens invoeren. Als u de lijst bij “Kenmerk” wilt aanpassen kunt u dubbelklikken op dat veld. Het is niet verstandig deze lijst leeg te maken omdat het kenmerk “Leverancier” gebruikt wordt voor de Voorraadmodule.

In de Voorraadmodule kunt u alleen relaties (Klanten) zien met het kenmerk “Leverancier.”

 

 

Werkbonnen

 

 

Pas als de klanten en werknemers ingevoerd zijn begint u met het plannen van de werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische achtergrond informatie.

 

Hoe komen de werkbonnen tot stand?

 

 1. In de tabel CONTACTS staan de klanten.
 2. In de tabel KLANTWERKSPECS staan de werkzaamheden met alle detailinformatie zoals werkadres, interval, opmerkingen etc.
 3. Door te klikken op de knop afdrukken wordt het KEUZESCHERM AFDRUKKEN geopend waar een datum-range of een weeknummer ingevuld kan worden.
 4. Door op AFDRUKKEN WERKBONNEN te klikken wordt een query uitgevoerd (qryWerkbonnenOpWeek of qryWerkbonnenAanmaken) die bij alle relaties de werkzaamheden bij elkaar zoekt voor die datum-range of week. Deze wordt gegenereerd uit EventCartesian icm EventExeption. Nu wordt de tabel PrintWerkbonnen gevuld met de geplande en de aangepaste werkzaamheden. De regels krijgen nu ook een uniek bonnr.
 5. Deze worden toegevoegd aan de tabel PRINTWERKBONNEN met alle informatie die op de werkbon moet komen. Het veld PRINTDATUM blijft leeg.
 6. Nu worden alle aangemaakte bonnen uit de tabel PRINTWERKBONNEN toegevoegd aan de tabel EVENTEXEPTIONS zonder bonnummer.(De oude werkbonnen worden niet toegevoegd omdat dubbele niet kunnen.) De Printdatum wordt de InstanceDate. (Dit is niet de echte plandatum!) (QryWerkbonAfgedrukt)
 7. Nu wordt het rapport WERKBON geopend en alle werkbonnen uit de tabel PRINTWERKBONNEN worden afgedrukt waar geen PRINTDATUM ingevuld is.
 8. Op het moment dat een werkbon naar de printer gestuurd wordt, wordt ook de printdatum ingevuld om te voorkomen dat deze bon nogmaals afgedrukt wordt.
 9. Hierna worden de bonnummers ingevuld bij de bijbehorende records in de tabel EVENTEXEPTIONS. Deze tabel is de historie van de werkbonnen.

 

 

Hoe werkt het planbord ?

 

Planbord op week.

 

 1. Alle werkzaamheden van de geselecteerde week worden getoond. Door een regel te selecteren worden de werknemers weergegeven die dat gaan uitvoeren.
 2. Als u hier de werknemers wijzigt, worden die werknemers ook bij de volgende keren gewijzigt, tot u deze weer terugzet.

 

Planbord (Wie doet wat?)

 

 1. Dit is hetzelfde als hierboven maar dan niet op week maar tussen 2 datums.

 

Uren per werknemer.

 

 1. Hier kunt u ween werknemer selecteren en alle werkzaamheden die gepland staan voor die werknemer in de geselecteerde periode worden weergegeven.
 2. Ook de andere werknemers die gepland staan worden weergegeven.

 

 

 

De queries.

 

qryEventCartesian vermengvuldigd de werkzaamheden met de aantal keren dat dit gedaan moet worden. Als u dus 200 klanten heeft met ieder 2 werkzaamheden die 999 keer herhaald moeten worden zijn dat dus 200 x 2 x 999 = 399600 werkzaamheden. Om het pakket snel te houden zijn er grenzen aan de planning.

 

Om dit te realiseren is er een beperking gesteld aan de aantal keren dat werkzaamheden uitgevoerd worden.

Afhankelijk van de periode kan alleen een maximum aantal keer ingevuld worden.

Dagen              999 keer

Weken             520 keer

Maanden         120 keer

Kwartalen        40   keer

Jaren                10   keer

 

Als u een te hoge waarde invoert dan wordt dit automatisch aangepast zonder melding.

Hier staat dan wel tegenover dat de werkzaamheden automatisch verlengd worden.

 

Er wordt gekeken of een einddatum in de volgende 60 dagen na vandaag valt.

Als dit zo is dan wordt de start-datum veranderd naar de laatst geplande datum voor vandaag.

 

Als er dus werkzaamheden gepland staan die beginnen op 01-01-2010 die elke 2 weken uitgevoerd moeten worden dan is de maximale einddatum 07-12-2029.

 

Als ProBon opgestart wordt na 07-10-2029 dan zal de startdatum aangepast worden naar 28-09-2029 en zal die dan weer doorlopen tot 03-09-2049.

 

 

 

Hoe komen de lijsten van de particulieren tot stand?

 

 1. In de tabel PARTCONTACTS staan de klanten.
 2. In de tabel PARTGROEPKOPPELING staan de werkzaamheden met alle detailinformatie zoals interval, opmerkingen etc.
 3. Door op AFDRUKKEN WERKLIJST te klikken wordt een query uitgevoerd (PARTWERKLIJSTAANMAKEN) die bij alle relaties de werkzaamheden bij elkaar zoekt voor die datum en groep. ( De groep wordt afgekeken van het formulier.) Dan worden met een tweede query de sub-groepen er bij gezocht. Deze wordt gegenereerd uit PARTEVENTDATES icm PARTEVENTEXEPTION. Hier worden de klant en de werkzaamheden bij elkaar gebracht op volgorde van plandatum.Nu wordt de tabel PartPrintWerklijst gevuld met de geplande en de aangepaste werkzaamheden. De regels krijgen nu ook een uniek bonnr. De criteria is de groep en de datum aangegeven in Sub301.
 4. Deze worden toegevoegd aan de tabel PRINTWERKBONNEN met alle informatie die op de werkbon moet komen. Het veld PRINTDATUM blijft leeg.
 5. Nu worden alle aangemaakte bonnen uit de tabel PRINTWERKBONNEN toegevoegd aan de tabel EVENTEXEPTIONS zonder bonnummer.(De oude werkbonnen worden niet toegevoegd omdat dubbele niet kunnen.) De Printdatum wordt de InstanceDate. (Dit is niet de echte plandatum!)
 6. Nu wordt het rapport WERKBON geopend en alle werkbonnen uit de tabel PRINTWERKBONNEN worden afgedrukt waar geen PRINTDATUM ingevuld is.
 7. Op het moment dat een werkbon naar de printer gestuurd wordt, wordt ook de printdatum ingevuld om te voorkomen dat deze bon nogmaals afgedrukt wordt.
 8. Hierna worden de bonnummers ingevuld bij de bijbehorende records in de tabel EVENTEXEPTIONS. Deze tabel is de historie van de werkbonnen.

 

 

In de tabel PartGroep wordt ook een koppeling vastgehouden met een hoofdgroep. (GKoppelingID). Een hoofdgroep (Vink afdrukken staat aan) heeft geen koppeling maar een sub-groep (Vink afdrukken staat uit) heeft een koppeling met een hoofdgroep. Er kunnen dus meerdere sub-groepen een koppeling hebben met dezelfde hoofdgroep.

 

Voorbeeld: Een hoofdgroep met een interval van 2 weken kan een sub-groep hebben met een interval van 6 weken en nog een sub-groep met een interval van 8-10 of 12 weken.

 

Het systeem werkt als volgt:

 

Groep A interval 2 weken :      2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20

Groep B interval 6 weken :      2                8                    14                    20

Groep C interval 8 weken :      2                      10                            18

 

Dus in week 2 worden alle werkzaamheden afgedrukt.

In week 4 en 6 alleen de werkzaamheden van groep A.

In week 8 – 14 en 20 alleen de werkzaamheden van groepen A en B.

In week 10 en 18 alleen de werkzaamheden van groepen A en C.

 

Het kan dus heel goed dat 1 klant lid is van 2 of zelfs 3 groepen.

Bijvoorbeeld als het glas beneden elke 4 weken moet gebeuren maar boven elke 8 weken en de boeien elke 24 weken. (ongeveer 2 keer per jaar).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Aan de linkerkant ziet u de ingelogde gebruiker.

Daaronder het versienummer.

Helemaal onderaan staat de eerstvolgende datum voor de glasbewassing bij een groep particulieren. Hierop wordt verder ingegaan bij het hoofdstuk “Particulieren”.

 

De onderstreepte letter achter de knop is de sneltoets-letter. Bijv. ALT-w of ALT-d.

 

De volgorde van de hoofdstukken hierna is in dezelfde volgorde als de knoppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversen.

 

 

Artikelen totaallijst.

 

Dit is een rapport van de Artikelen die in de klantenkaart bij de klant staan. Dit wordt ook wel prijzenboek genoemd. Hier worden bepaalde prijsafspraken vastgelegd. Deze artikelen kunnen automatisch collectief verhoogd worden met een bepaald percentage. (Prijsverhoging)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketten.

 

 

Hier kunt u etiketten afdrukken van uw klanten of uw personeel. De indeling van het A4 stickervel is 3 kolommen X 8 rijen.

 

Menustructuur wijzigen.

 

Met behulp van dit scherm kunt u de volgorde van de knoppen in het hoofdscherm en de daaronder liggende sub-schermen wijzigen. Deze functies worden zelden veranderd of aangepast door de eindgebruiker.

 

Prijsverhoging omkeren.

 

Mocht het zo zijn dat u een collectieve prijsverhoging doorgevoerd heeft en dit weer ongedaan wilt maken kunt u dat hier doen. U vult hier opnieuw hetzelfde percentage in als bij de prijsverhoging en dan zal dit weer teruggerekend worden.

 

Ritten registratie.

 

Hier kunt u alle gemaakte kilometers invullen zowel zakelijk als privé en hier later een rapport van printen.

 

Voorkeuren / Beveiliging.

 

 

Hier kunnen per computer de prijzen in het prijzenboek (on)zichtbaar gemaakt worden zodat bijvoorbeeld een bepaalde gebruiker die niet kan zien. (wachtwoord is pb2007).

 

Facturatie.

 

 

Door een klant te kiezen in het gele vak wordt het invoerscherm voor de orderregels zichtbaar. Daar kunnen dan weer artikelen geselecteerd worden die ingevoerd zijn in de voorraad. (Zie hoofdstuk voorraad) Bij het selecteren van het eerste artikel wordt ook het factuurnummer aangemaakt.

Het artikelnummer verschijnt vanzelf. Daarna kan het aantal stuks aangepast worden en zal de totaalprijs voor deze orderregel verschijnen. Ook verschijnt er een lege regel voor het volgende artikel. Heeft u geen artikelen meer die ingevoerd moeten worden dan laat u de regel gewoon leeg.

Om de factuur te bekijken en af te drukken klikt u op de knop “Afdrukken”.

Let Op! Nu worden ook de artikelen afgeboekt van de voorraad. Ook als u de factuur niet afdrukt.

 

Met de knop “Herprint / zoeken” kunt u een factuur opnieuw afdrukken of terugzoeken. U hoeft alleen het factuurnummer in te voeren. Deze handeling heeft geen gevolgen voor de voorraad.

 

Als u hier een bonnummer invult kunt u ook een factuur maken van een eerder uitgegeven baliebon. (Dit is de bon die afgedrukt wordt in de voorraad-module als een klant iets direct bij u koopt of laat afhalen.)

 

 

 

 

Hoofdaannemers.

 

Dit gedeelte is speciaal ontworpen voor een bepaalde klant. Indien u werkzaamheden uitvoert voor een hoofdaannemer, zoals bijvoorbeeld ISS, dan kunt u de bijbehorende gebruiks – aanwijzing aanvragen via info@x-puter.nl .

 

Klantenkaart.

 

 

Om hier een klant toe te voegen klikt u op “Toevoegen” in de knoppenbalk rechts boven.

Er opent een rood scherm.

Hier vult u de gegevens in en geeft u aan of het hier een klant, een leverancier of een combinatie van beide betreft.

Als u hier “Leverancier” invult is de relatie zichtbaar in de module “Voorraadbeheer”.

 

Door op de knop “Afdrukken” te klikken kunt u schermafdruk maken van de geselecteerde relatie.

 

Met het veld zoeken (het onderste witte vlak, niet de knop.) kunt u eenvoudig een relatie weer terugvinden door te beginnen met typen. Dan zoekt het programma automatisch de relatie.

U kunt hier ook het pijltje gebruiken rechts in het veld “Zoeken” dan verschijnt er een lijst waaruit u de relatie kunt kiezen.

Het vinkje “Prijsverh.” Wordt aangezet als de prijsafspraken met deze klant meegenomen dienen te worden in een jaarlijkse prijsverhoging. De prijsverhoging wordt doorgevoerd door te dubbelklikken op de gele tekst “Prijsverh.”

 

Door hierop te dubbelklikken opent het volgende scherm:

 

 

Door op “OK” te klikken open een scherm waarin u de verhoging in een percentage kunt invoeren. (Bijv. 0,5) Alle prijzen bij de klanten met een vinkje zullen dan met 0,5% verhoogd worden.

 

In het onderste gedeelte van het scherm “Klantenkaart” zijn zes tabbladen opgenomen.

 

Prijzen.

 

Hier kunt u prijsafspraken vastleggen en eventueel jaarlijks met een percentage verhogen.

 

Contactpersonen.

 

 

In dit scherm worden de contactpersonen ingevoerd die bij de betreffende relatie horen.

Met het kleine vakje rechts bovenin bepaalt u de volgorde van weergave. Het vinkje bepaalt of deze contactpersoon weergegeven wordt op de poststukken. (t.a.v.)

 

Telefoon notities.

 

 

Hier kunt u notities bijhouden die bij de desbetreffende relatie horen. Door te dubbelklikken op het datumveld kunt u dit wijzigen maar als u iets in wilt voeren, (bovenste blanco regel) dan staat de datum standaard op vandaag.

 

Kwaliteits Analyse.

 

 

Hier kunnen eventuele klachten / opmerkingen van de relatie ingevoerd worden en de acties die ondernomen zijn of moeten worden.

Hier kan een rapport van afgedrukt worden dat getekend kan worden door de relatie bij een evaluatiegesprek. Het vinkje bij “Acc klant” dient om aan te geven of de relatie accoord gaat met de geboden oplossing.

Het rapport kan gebruikt worden om in de map te bewaren bij de relatie op locatie voor de uitvoerenden zodat deze acties ook nageleefd worden.

 

Documenten.

 

 

Hier kunt u bestaande documenten koppelen aan een relatie. Door te dubbelklikken op de rechter kolom voegt u een koppeling toe. (De documenten blijven gewoon staan waar u ze opgeslagen heeft.)  Selecteer in het zoekscherm het document. Nu kunt u in de linker kolom de koppeling een naam geven. Door dan te dubbelklikken op deze naam wordt het document automatisch geopend. (Om deze koppeling ook bij andere medewerkers te laten werken dienen de documenten op een gedeelde plaats te staan, bijv een server.)

 

Facturatie.

 

Aan dit gedeelte wordt nog gewerkt.

 

Helemaal onderaan kunt u in het witte vlak nog algemene opmerkingen kwijt aangaande de relatie.

 

Klantgroepen.

 

 

Hier kunt u groepen vormen met het kenmerk in de klantenkaart. (Bijv. Groep1). U ziet in dit scherm dan alle relaties met het kenmerk “Groep1”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Object informatie.

 

 

 

Hier kunt u alle informatie invullen aangaande het object. U ziet in 1 oogopslag wie er werken en wanneer ze er werken. (De werkelijke planning.)

De rode regels zijn de werkzaamheden waar een werkbon van afgedrukt word. De beige regels zijn de periodieke werkzaamheden die ingeroosterd staan.

Daaronder kunt u nog medewerkers opgeven zodat men weet wie er moet invallen bij ziekte.

 

In het tweede tabblad kunt u alle informatie kwijt aangaande de sleutel- en alarmcodes.

Ook wordt hier de alarmprocedure omschreven zodat men weet hoe te handelen als het alarm onverhoopt af mocht gaan.

Het “BudgetPW” is het totaal aantal uren die werkelijk ingepland staan bij het object.

Het “BudgetPPJ” is het ingeraamde aantal uren voor dat object per jaar. Als het goed is zou “BudgetPW” groter moeten zijn dan 52 x “BudgetPPJ”

 

 

 

 

 

 

Offertes.

 

 

Als u een offerte uitbrengt kunt u die hier invoeren en volgen wat de status is.

Dit doet u door te dubbelklikken op het oranje datumveld. Hier kiest u een datum, daarna wordt automatisch een offertenummer aangemaakt. Daarna vult u bij omschrijving een voor u logische omschrijving in.

Als de offerte aangemaakt is kunt u de bijbehorende correspondentie (Word, Excel en PDF-documenten) hier aan koppelen. Dit doet u door te dubbelklikken in het veld “Documentnaam” en dan het bijbehorende document te selecteren. Dan vult u bij “Omschrijving”een voor u logische omschrijving in en u kunt het document dan bekijken of bewerken door op de omschrijving te dubbelklikken.

De documenten dienen wel op een locatie opgeslagen te zijn die door alle gebruikers is te benaderen. (Bijv. F:\Offertes\…)

 

Op het tabblad events kunt u alle ondernomen acties invullen zodat iedere gebruiker kan zien wat er allemaal gebeurd is, zodat een relatie niet twee keer over hetzelfde wordt benaderd.

(Dubbelklikken op datumveld en omschrijving invoeren.)

 

Op het tabblad “Posten” kunnen eventuele werkzaamheden en prijzen, die gelden voor deze offerte, ingevoerd worden.

Eventueel kan dit later gebruikt worden voor een definitieve overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Particulieren.

 

De planning van particulieren is in het geheel anders dan de planning voor bedrijven. De particulieren worden samengevoegd in groepen en sub-groepen. Een groep is bijvoorbeeld een aantal particulieren in een bepaald gebied (aantal straten of wijk) megt een gelijke interval. Een subgroep is een onderliggende groep met een koppeling naar de hoofdgroep omdat het dezelfde wijk of straten bevat als de hoofdgroep. We nemen als voorbeeld 1 straat met een aantal woningen. De meeste hiervan worden eens in de 6 weken alleen beneden gewassen en eens in de 12 weken de bovenverdieping. Deze straat voeren we in. Dit doen we door het klikken op de knop “Toevoegen” en dan de gegevens in te vullen.

De volgorde wordt bepaald door de frequentie. (Eerst elke 2 weken, dan elke 4 enz.)

 

 

Nu maken we een groep A aan en een groep B. De groepen worden gemaakt in het tabblad “Groepen overzicht”.

De interval van groep A is 6 weken en is de hoofdgroep omdat deze de kleinste interval heeft. Groep B geeft u een interval van 12 weken en we maken hier een sub-groep van door de vink “Afdrukken” uit te zetten.

 

Het maken van groep A:

In het groene vlak dubbelklikken op het veld “Start datum eerste” en een datum selecteren wanneer de werkzaamheden de eerste keer moeten worden uitgevoerd.  Hier bepaald u ook de dag van de week waarop dit gebeurt.

Daaronder de frequentie invullen.  Het aantal keer bepaald de einddatum van de planning. Dit kan heel ver in de toekomst liggen omdat u tot 999 aantal x mag invullen.

 

 

Bij de omschrijving vult u de (korte) naam in van de groep of een code bijv. OLZ-GE-4W.

Dit staat voor: Oldenzaal Graven Esch elke 4 weken.

Omdat dit groep A is laat u de vink “Afdrukken” aan staan. (Hoofdgroep)

Het veld koppelingkeuze is nu niet zichtbaar.

 

Voor groep B doet u hetzelfde maar zet de vink “Afdrukken” uit en selecteert de groep die u net aangemaakt heeft in het vak “Koppelingkeuze”. Dit geeft aan dat de werkzaamheden van groep B ook afgedrukt worden op de lijst van groep A.

 

Aan deze groep gaat u straks de werkzaamheden koppelen bij de desbetreffende klant.

In het tabblad “Werkzaamheden” vult u in het grote witte vlak links de werkzaamheden in.

In het voorbeeld staan al 2 werkzaamheden gekoppeld aan 2 groepen. (Zie de afbeelding hiervoor PARTICULIEREN.)

 

De lijsten kunt u nu afdrukken onderin het tabblad “Groepen overzicht” in het vak “Afdrukken planninglijsten”

Hier zal automatisch de eerstvolgende groep worden weergegeven die aan de beurt is.

Dit kunnen natuurlijk meerdere (hoofd-)groepen zijn op 1 dag.

Elke regel op de lijst krijgt een uniek nummer en kan afgemeld worden in het tabblad “Afwerken en betalen”

De werklijst op zich krijgt ook een uniek nummer om het makkelijker te maken een betaallijst af te drukken of een kopie van de werklijst.

In het scherm “Particulieren” wordt nu ook weergegeven welke werkzaamheden bij de klant uitgevoerd worden en wanneer.

De knoppen “Doorschuiven” en “Terugschuiven” dienen om de HELE planning 1 dag door te schuiven of terug. Met de knop “Openstaande betalingen”wordt een lijst afgedrukt met werkzaamheden die nog niet als betaald aangemerkt zijn.

 

 

In het tabblad “Leden van groep” kunt u een hoofd-groep selecteren en de route-volgorde aanpassen. Dit doet u door in het vak “Locatie” een combinatie te plaatsen van cijfers en/of letters.

Stel u nummert de werkzaamheden op de lijst van 1 tot 50 en er komt een klant bij. Deze zou u kunnen plaatsen tussen 31 en 32 door in “Locatie” bijvoorbeeld 31F in te vullen.

 

Zo kunt u ook de even en oneven nummering uit elkaar houden. Bijvoorbeeld oneven is 1-50 en even is 51-100.  Zijn er meerdere werkzaamheden op 1 adres bijvoorbeeld de 4 en de 8 wekelijkse dan zijn de Locaties hetzelfde omdat dit aan het adres “hangt”. De locatiecodes zijn ook bij de adresgegevans van de klanten terug te vinden. (Scherm Particulieren)

 

 

Planbord.

 

Het planbord heeft de volgende tabbladen:

 

Planbord op week.

 

Hier kunt u bladeren door de weken en zien welke werknemer bij welke werkzaamheden ingepland is.

Als u op het grijze vlakje voor de regel klikt wordt dit zwart.

U kunt nu met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag bladeren.

De werknemers die ingepland zijn voor de geselecteerde werkzaamheden worden rechts weergegeven.

Let op!  Als u hier een werknemer wijzigt wordt deze door de gehele planning gewijzigd. Dus bij de eerstvolgende keer staat er nog steeds de geselecteerde werknemer.

Een groene regel betekent dat er een werkbon is afgedrukt.

 

Planbord (Wie doet wat?)

 

Dit planbord heeft dezelfde functie als de vorige maar nu kunt u een periode selecteren op datum.

Een groene regel betekent dat er een werkbon is afgedrukt.

 

Uren per werknemer 

 

Hier kunt u net als in het vorige scherm een periode selecteren.

Daarnaast kunt u nu ook een werknemer selecteren en zien hoeveel uren en bij wie deze werknemer ingepland is voor die periode.

Hier worden alleen werkzaamheden weergegeven die in de toekomst liggen en waar nog geen werkbon van is afgedrukt.

 

Omzet per klant 

 

Ook hier kunt u een periode selecteren en een klant.

U ziet dan een overzicht van de omzet van die klant.

De werkzaamheden die wel ingepland waren maar zijn vervallen worden hier niet weergegeven. Dit om het overzicht zo precies mogelijk te maken. De werkzaamheden die nog in de toekomst liggen worden wel meegenomen. Deze zouden natuurlijk nog kunnen vervallen.

Onderaan het scherm ziet u de uren en de bijbehorende omzet.

 

Facturatie op datum

 

Dit scherm is bedoeld om een lijst te kunnen uitdraaien die gebruikt kan worden om facturen in te voeren in uw financiële pakket.

Op deze lijst staan de periodieke schoonmaakwerkzaamheden die uitgevoerd zijn in de geselecteerde periode en de werkbonnen die afgewerkt zijn. (Dus niet de vervallen bonnen.)

Wel worden hier de werkbonnen op meegenomen die wel ingepland staan maar niet afgedrukt zijn. Dit om te voorkomen dat een vergeten bon niet gefactureerd wordt.

Als u klikt op “Afdrukken” dan wordt de lijst die u in het beeld ziet afgedrukt op een rapport.

 

Rapporten en lijsten.

 

Afgewerkte opdrachten.

 

Hiermee kunt u een rapport afdrukken van alle afgewerkte opdrachten (werkzaamheden) tussen twee door u aan te geven datums.

 

Debiteurenlijst alfabetisch.

 

Hiermee drukt u een lijst af van al uw debiteuren op alfabetische volgorde.

 

Debiteurenlijst op debiteurnummer.

 

Hiermee drukt u een lijst af van al uw debiteuren op volgorde van debiteurnummer.

 

Openstaande werkbonnen op weeknummer.

 

Op dit rapport worden alle werkbonnen weergegeven die wel afgedrukt / uitgegeven zijn maar nog niet teruggekomen / afgemeld. Gesorteerd op weeknummer zonder werklocatie.

 

Openstaande werkbonnen.

 

Op dit rapport worden alle werkbonnen weergegeven die wel afgedrukt / uitgegeven zijn maar nog niet teruggekomen / afgemeld.

Als de werkzaamheden zijn vervallen dient u geen datum in te voeren bij het afmelden maar het vinkje VV aan te zetten.

 

Pandlijst.

 

Dit is een lijst met de producten die gebruikt worden op de panden. Deze lijst wordt aangemaakt op basis van het vinkje dat wordt aangezet bij de producten in de voorraadbeheer.

 

 

Vervallen werkbonnen.

 

Dit is een lijst met daarop de werkbonnen die bij het afmelden als vervallen zijn aangegeven.

Hieruit kunt u opmaken bij welke klanten dit het meest voorkomt.

 

 

Risico Inventarisatie RI&E.

 

 

In dit scherm wordt per object de RI&E bijgehouden.

Als eerste wordt de verantwoordelijke persoon ingevoerd en de kenmerken van het object.

De verantwoordelijke is een keuzelijst die opgebouwd is uit de ingevoerde werknemers.

 

Daaronder kunnen aan het object risico-codes worden gekoppeld.

 

 

Er zijn meer dan 300 codes standaard al ingevoerd. Als u bijvoorbeeld B05 invult verschijnt bij omschrijving vanzelf de bijbehorende code.

Op de cd van ProBon staat een lijst met alle codes.

 

De gekoppelde codes verschijnen ook op de werkbonnen die bij deze relatie horen. Om de codes van de werkbon te verwijderen kunt u het vinkje “Afgewerkt” aanzetten.

Dit is om de uitvoerenden op de hoogte te houden van de geldende beperkingen zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

 

In het rechtse veld kan het plan van aanpak ingevuld worde. Dit zijn de acties die ondernomen worden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk uit te sluiten.

 

Door op de knop “Rapport” te klikken drukt u een RI&E-rapport af van deze klant.

Met de knop “Afdrukken” drukt u een RI&E-rapport af van alle klanten.

Uren en Werknemers.

 

Na het invullen van de gegevens van de werknemers moeten de standaard uren per weekdag ingevuld worden in het geel omlijde gebied in het onderstaande scherm.                          (Tabblad uren per object)

 

 

Bij de “vaste uren van deze medewerker “  vult u eenmalig de uren in die deze werknemer op een bepaalde weekdag werkt.

Deze uren worden dan automatisch overgenomen in de urenregistratie.

Vult u hier niets in dan zal de urenregistratie niet correct werken. Wilt u dat de uren van een werknemer niet meegenomen worden in de urenregistratie dan kunt u gewoon het vinkje bij “Urenstaat” uitzetten. (Onder de knop verwijderen.)

 

 

De gegevens die weergegeven worden in het groen omlijnde gebied zijn de uren die deze medewerker werkelijk ingepland is.. Deze uren worden hier weergegeven om een indruk te krijgen van het totaal aantal uren dat deze werknemer iedere week wordt ingezet.  Dit kan natuurlijk afwijken van de uren die werkelijk uitbetaald dienen te worden.

 

 

 

In dit scherm worden alle gegevens van de werknemers bijgehouden.

Naast alle standaard gegevens kunnen ook de volgende gegevens worden bijgehouden:

 

 

Het toevoegen van een nieuwe periode (maand of 4 weken) doet u met de knop   Als u hierop klikt nadat u een periode geselecteerd heeft dan worden de standaard uren voor ALLE werknemers toegevoegd. Hierin kunt u dan eventuele wijzigingen aanbrengen. Dit doet u door te dubbelklikken op het veld waar de uren naar toe moeten. Bijv. Snip. Als deze werknemer bijvoorbeeld 2 dagen ziek is geweest kunt u bij deze 2 dagen gewoon dubbelklikken op het veld in de kolom “Ziek” dan worden de uren verplaatst naar de kolom “Ziek” (Rood). De uren worden aan de rechter kant automatisch opgeteld voor zowel deze periode als het hele jaar.

Hetzelfde geldt voor de snipperuren. Ook hier kunt u gewoon dubbelklikken op het veld “Snip”. De uren worden automatisch verplaatst en het veld wordt paars.

Rechts onderaan worden automatisch de uren opgeteld en bij het sluiten van het scherm worden de uren verrekend met de al aanwezige uren.

U kunt  gebruiken om de uren van de geselecteerde maand weer te verwijderen voor ALLE werknemers.

 

Door op  te klikken wordt er een urenstaat afgedrukt van de desbetreffende maand.

 

Als u de knop  klikt worden een scherm getoond met de werkbonnen die invloed hebben op de uren van deze periode maar nog niet afgemeld zijn.

 

In het tabblad roosters kunt u roosters afdruken van 1 of alle werknemers. Op deze roosters staan de werkzaamheden die in de planning opgenomen zijn bij de werkbonnen maar waar de vink “Afdrukken” uit staat. Dit betekent dat van die werkzaamheden geen werkbon afgedrukt word maar opgenomen word in de interieur-roosters.

Met de knop “Rooster op weeknummer” Drukt u het rooster af van deze werknemer. Met de knop “Rooster totaal” drukt u de roosters af van alle werknemers.

Een kort overzicht voor deze werknemer wordt al in dit scherm weergegeven.

 

 

 

Voorraadbeheer.

 

Deze module zal apart worden behandeld in een bijlage.

 

 

 

Werkbonnen.

 

Alle werkzaamheden die wel een vast terugkeerpatroon hebben vult u in bij het scherm “Werkbon”.

 

U ziet hier het tabblad “Werkzaamheden”. Hier begint u met het invullen van de terugkerende werkzaamheden.

De velden:

 

Uit te voeren werkzaamheden: Hier vult u in wat de werknemer(s) moeten uitvoeren.

Benodigdheden / Opmerkingen:           Hier vult u eventuele opmerkingen in die op de werkbon moeten.

Verhoging (vink):                                 Hiermee wordt aangegeven of de prijs mee moet in de automatische prijsverhogingen.

Contantbon (Vink)                              Als u deze aanvinkt wordt de prijs weergegeven op de werkbon evenals het woord “CONTANT”

DKS bon (Vink)                                 Als deze aangevink wordt dan wordt het woord “Werkbon” op de werkbon vervangen door “DKS”. Dit betekent dat er een bon afgedrukt wordt voor controlewerkzaamheden bij de klant.

Code:                                                  Hier kunt u een door u bepaalde code meegeven aan de werkbon.

Prijs:                                                   De prijs die eventueel wordt weergegeven op de werkbon.

Voorcalculatie:                                    De uren die deze werkzaamheden in beslag zullen nemen. Deze uren ziet u ook terugkomen bij de uren van de werknemers (Bonuren).

 

Afwijkende werklocatie:                      Stel dat de werkzaamheden elders uitgevoerd moeten dan bij de klant kunt u hier een afwijkend adres opgeven. Als u de vink aanzet worden de velden aktief en worden ze op de werkbon weergegeven.

Afdrukken (Vink):                               Met deze vink geeft u aan of de werkbon afgedrukt moet worden of niet. Deze werkzaamheden worden dan ingeroosterd als periodiek schoonmaak.

 

De planning gebeurt in het geel omlijnde vlak.

 

Start datum eerste:                               Hier vult u de datum in wanneer de eerste keer de werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Frequentie:                                          Terugkeerpatroon van de werkzaamheden.

Aantal x:                                              Het aantal keren dat de werkzaamheden ingepland dienen te worden.

Laatste x:                                            De datum waarop de laatste keer zal plaatsvinden. (Dit eindigd alleen als het veld rood wordt gemaakt door er op te klikken, anders wordt het automatisch verlengd.)

Start tijd en Eind tijd:                           De tijden die op de bon worden weergegeven.

 

 

Opmerking bij het veld Aantal x:

 

Afhankelijk van de periode kan alleen een maximum aantal keer ingevuld worden.

Dagen              999 keer

Weken             520 keer

Maanden         120 keer

Kwartalen        40   keer

Jaren                10   keer

 

U dient dit veld niet leeg te laten omdat er anders een oneindig aantal keer ingevuld gaat worden (1000) en daarvan zal de database explosief gaan groeien.

 

Als u een te hoge waarde invoert dan wordt dit automatisch aangepast zonder melding.

Hier staat dan wel tegenover dat de werkzaamheden automatisch verlengd worden.

 

Er wordt gekeken of een einddatum in de geselecteerde periode valt. Dit kan zowel tussen 2 data zijn al een weeknummer. Als u een lijst afdrukt krijgt u een melding en kan er een lijst met werkzaamheden afgedrukt worden die verlengd dienen te worden.

Als u daadwerkelijk werkbonnen afdrukt en er vallen einddatums binnen de geselecteerde periode dan worden deze automatisch verlengd en zullen de bonnen afgedrukt worden.

De start-datum verandert naar de laatst geplande datum.

 

Werkzaamheden die dagelijks plaatsvinden maar korter duren dan 23 dagen worden automatisch op einddatum vastgezet en niet verlengd.

 

In het scherm rechtsboven kunt u werknemers koppelen aan deze werkzaamheden en hun vervoer. De vink geeft aan wie de bestuurder is. Er kunnen meerdere voertuigen gekoppeld worden. De uren van deze werkzaamheden worden opgeteld bij alle werknemers die hier gekoppeld worden.

 

 

Door te klikken op deze vink worden de geplande data (her)berekend in het scherm rechts er naast ernaast.

De geplande datums kunnen per stuk aangepast worden.

Dit doet u met de knop  helemaal rechts op de regel. Het onderstaande scherm wordt geopend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de data die op zaterdag of zondag vallen zijn de volgende knoppen bedoeld:

 

Verplaats alle zondagen naar de maandag er na.

 

Verplaats alle zondagen naar de vrijdag er voor.

 

Verplaats alle zaterdagen naar de maandag er na.

 

Verplaats alle zaterdagen naar de vrijdag er voor.

 

Verwijder alle zaterdagen. (Komen te vervallen.)

 

Verwijder alle zondagen. (Komen te vervallen.)

 

 

Het pijltje onderaan zet alles weer terug in de originele staat. Behalve de handmatig aangepaste data zoals in het scherm hierboven omschreven.

 

 

Op het onderstaande scherm ziet u de werkbonnen die afgedrukt zijn bij deze relatie.

 

 

 

Hier kunt u ook zien wanneer de bon afgedrukt is en wanneer afgemeld. Eventueel kan de bon ook vervallen zijn, dan is de vink VV aan.

Met de knop  kunt u snel even kijken welke werkbonnen nog niet afgemeld zijn en eventueel een rapport afdrukken.

 

 

 

Wilt u werkbonnen afdrukken dan kunt gewoon op de knop “Afdrukken” klikken.

 

 

Het is mogelijk om twee maal dezelfde bonnen af te drukken. Hiervoor is een speciale knop ingebouwd.  Hiermee kunt u de bonnen opnieuw afdrukken die op een bepaalde datum afgedrukt zijn.  Dus als u op maandag de bonnen voor die week afgedrukt hebt dan selecteert u geen dag van die week maar de dag waarop ze afgedrukt zijn. (Maandag in dit geval) Dan worden alle bonnen van die week opnieuw geprint. Heeft u op die maandag de bonnen voor bijvoorbeeld 20 dagen afgedrukt dan drukt het pakket opnieuw de bonnen van die 20 dagen opnieuw.

Het is dus niet van belang voor wanneer de bonnen gepland stonden maar alleen de dag waarop ze afgedrukt zijn.

U kunt ook een herprint maken van een enkele bon.

 

In het volgende scherm kunt u de werkbonnen afdrukken door een datum te selecteren in het veld VAN en het veld TOT.

 

 

Dit doet u door te dubbelklikken in het datumveld. U krijgt dan een datum selecteer-scherm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook kan er op weeknummer afgedrukt worden. Dan hoeft u geen datums in te vullen maar u vult gewoon een weeknummer in en drukt op de knop “Afdrukken werkbonnen op weeknummer”.

 

U kunt ook alleen een lijst afdrukken met daarop de bonnen van de geselecteerde periode.

 

Klikt u nu op de knop “Afdrukken werkbonnen” en alle werkbonnen voor de desbetreffende periode worden automatisch geprint.

 

De afgedrukte werkbonnen zullen zichtbaar worden in het scherm “Afgedrukte werkbonnen” met de datum waarop ze geprint zijn.

 

Als een werkbon terugkomt van de klant kunt u deze afmelden met de knop “Afmelden op bonnummer”

 

 

 

 

Komt een bon niet terug dan blijft deze dus op “niet afgewerkt” staan en verschijnt op de lijst “openstaande werkzaamheden” (In het beginscherm bij “Rapporten en lijsten”).

 

Als een werkbon niet afgemeld wordt omdat de werkzaamheden om welke reden dan ook niet door zijn gegaan dan kan deze als vervallen worden gekenmerkt door het vinkje “Vervallen” aan te zetten.(VV in de lijst met afgedrukte werkbonnen.)

 

Als u een werkbon opnieuw wilt afdrukken kan dit door te klikken op “Herprint werkbon” en dan het bonnummer in te vullen.

 

U krijgt eerst een printvoorbeeld op het scherm, om de bon af te drukken klikt u met de rechter muisknop in het scherm en selecteert u “afdrukken”, dan de printer en de werkbon wordt afgedrukt. (Ctrl-P gebruiken in de runtime versie.)

Als u het printvoorbeeld wilt verlaten kunt u op de “esc”-toets drukken.

 

 

Het is ook mogelijk om werkbonnen af te drukken van werkzaamheden die niet ingepland staan. U dient dan op de knop “Eenmalige werkbon” te klikken. In het volgende scherm kunt u dan alle gegevens invullen. De adresgegevens worden overgenomen van de klant die op dat moment geselecteerd is in ProBon.

 

Om het bedrijfslogo boven de werkbonnen te zetten kunt het logo opslaan als “logo.bmp” in de map C:\probon dan wordt deze automatisch meegenomen bij het afdrukken van de werkbonnen en de rapporten.

 

 

 

Deze bon krijgt ook automatisch een bon-nummer en dient ook gewoon afgemeld te worden anders blijft deze in de lijst staan met openstaande werkbonnen.

 

Ook kan het voorkomen dat u handmatig de bonnen wilt selecteren die afgedrukt moeten worden. Dit kan in het tabblad “Afdrukselectie” dat hieronder wordt weergegeven.

Door te klikken op het grijze vlakje voor de regel wordt deze groen. Door te klikken op het printer-icoon worden deze werkbonnen afgedrukt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de risico-codes zoals gebruikt in het programma.

 

Id Code Omschrijving
317 A00 Geen risico-codes van toepassing
5 a01 Het pand is niet langs een veilige weg bereikbaar
6 A02
7 A03
8 A04 Niet alle zijden van het pand is bereikbaar
9 B01 de totale werktijd vanaf de hangladder(s) bedraagt meer dan 4 uur
10 B02 De hangladder is niet permanent opgesteld
11 B03 De klimhoogte meer dan 10 meter
12 B04 De hangladder minder dan twee aanhaakdeel.
13 B05 De hangladder + aanhaakdeel een ladderkop meer dan 6 sporten.
14 B06 De sportafstand is niet tussen 0,25 m en 0,30 m.
15 B07 De sportafstanden onderling niet gelijk
16 B08 De sportbreedte is niet tenminste 0,30 m of minimaal 0,15 m per voet.
17 B09 De afstand voorkant ladder tot de gevel ligt niet tussen de 0,20 m en 0,40 m.
18 B10 Er is geen toegangsplatform tot de hangladder.
19 B11 Het Toegangsplatform is t.o.v. het hoogteverschil niet goed bereikbaar
20 B12 Het toegangsplatform is niet tenminste 0,60 m breed en 1,00 m diep.
21 B13 Het toegangsplatform is niet veilig toegankelijk.
22 B14 De ladder is niet alleen vanaf het platform betreden worden
23 B15 Men kan niet voor betreden van de hangladder de valbeveiliging aanhaken.
24 B16 Er is geen afstapbeveiliging aanwezig
25 B17 De ladder is niet voorzien van een middenrail-beveiliging e.d.
26 B18 De hangladder kan niet makkelijk verplaatst worden
27 B19 Het ongewild verplaatsen van de hangladder kan niet voorkomen worden
28 B20 De hangladder kan niet met de hand verplaatst worden met een kracht < 15 kg.
29 B21 De hangladder wordt niet regelmatig onderhouden
30 B22 Er is geen keuringsrapport aanwezig
31 C01 De totale werktijd vanaf de hangladder is meer dan 4 uur
32 C02 De klimhoogte is meer dan 10 meter
33 C03 De spotafstand ligt niet tussen de 25 en 30 centimeter
34 C04 De spotafstanden zijn niet gelijk
35 C05 De spotbreedte ligt niet tussen de 15 en 30 centimeter per voet
36 C06 De afstand tussen voorkant ladder en de gevel ligt niet tussen de 20 en 40 centimeter
37 C07 Er is geen toegangsplatform tot de hangladder
38 C08 Het toegangsplatform is t.o.v. het hoogteverschil niet goed bereikbaar
39 C09 Het toegangsplatform is niet ten minste 60 cm breed en1m diep
40 C10 Het toegangsplatform is niet veilig toegankelijk
41 C11 De ladder is niet alleen vanaf het platvorm bereikbaar
42 C12 Men kan niet voor het betreden van de ladder de vangbeveiliging aanhaken
43 C13 Er is geen afstapbeveiliging aanwezig
44 C14 De ladder is niet voorzien van alle beveiligingen
45 C15 De ladder kan in uitgeschoven positie niet vergrendeld worden
46 C16 De hangladder kan niet makkelijk verplaatst worden
47 C17 Het ongewild verplaatsen van de hangladder kan niet voorkomen worden
48 C18 De hangladder kan niet op een veilige manier over de dakrand geplaatst worden
49 C19 De hangladder kan niet op een veilige plaats in- en uitgeschoven worden
50 C20 De hangladder kan niet makkelijk in- en uitgeschoven worden
51 C21 De hangladder kan niet met minder dan 15 KG kracht verplaatst worden
52 C22 De hangladder wordt niet regelmatig ( 1 keer per jaar ) onderhouden
53 C23 Er is geen keuringsrapport aanwezig
54 D01 Het gebouw is na 10-08-1999 opgeleverd
55 D02 Het toepassen van de hangladder is niet tot het minimum beperkt
56 D03 De werksituatie is niet gemeld bij meldpunt glazenwassen
57 D04 De glazenwasser is niet in bezit van “Glazenwassen in uitzonderingssituaties”
58 D05 De klimhoogte is meer dan 10 meter
59 D06 Er zijn geen borgpunten ( NEN EN 795 ) voor persoonlijke valbeveiligingen
60 D07 De straat/verkeersruimte onder de werkplek kan niet worden afgezet
61 D08 Het gewicht van de ophangkop is groter dan 18 KG
62 D09 De ophangkop heeft geen uitvoering zoals in supplement is omschreven
63 D10 De ophangkop heeft geen deugdelijk bevestiging / ophangpunten
64 D11 Het toegangsplatform is niet veilig toegankelijk van de ophangkop
65 D12 Het totaal te verplaatsen gewicht is meer dan 40 KG
66 D13 De ladderdelen zijn langer dan 5.10 Meter
67 D14 De spotafstand ligt niet tussen de 25 en 30 cm
68 D15 De spotafstanden zijn niet gelijk
69 D16 De spotafstand ligt niet tussen de 15 en 30 cm per voet
70 D17 De afstand tussen de voorkant ladder en gevel ligt niet tussen de 20 en 40 cm
71 D18 De in het supplement genoemde U koppeling word niet gebruikt
72 D19 Er is geen valgevaar voorkomen
73 D20 De hangladder kan niet deugdelijk worden opgehangen
74 D21 Men kan de valbeveiliging niet bevestigen voor het betreden van de ladder
75 D22 De borgpennen voldoen niet aan de gestelde eisen
76 D23 De hangladder kan niet op een veilige manier over de dakrand worden geplaatst
77 D24 De hangladder kan niet worden geborgd aan het gebouw
78 D25 Er is geen afstapbeveiliging aanwezig
79 D26 Niet alle verbindingen van de ophangkop/hangladder kunnen worden geborgd
80 D27 De ladderdelen zijn ouder dan 5 jaar
81 D28 De ladderonderdelen zijn niet goed onderhouden en onbeschadigd
82 D29 De hangladder wordt niet minstens 1 keer per jaar onderhouden
83 D30 Er is geen keuringsrapport aanwezig
84 E01 Het toepassen van een hangladder is niet tot het minimum beperkt
85 E02 Er is geen schriftelijke, Nederlandse ,gebruiksaanwijzing aanwezig
86 E03a De werkhoogte hoger dan 12.25 M en niet schriftelijk gemeld
87 E03b De werkhoogte is meer dan 10 Meter
88 E04 Er is niet overal Harde / dragende grond aanwezig
89 E05 Er is niet overal stroeve ondergrond aanwezig
90 E06 Er is niet overal vlakke/horizontale ondergrond aanwezig
91 E07 Er zijn geen borgpunten aanwezig  voor het opstellen op een hellend vlak
92 E08 De ladder kan niet in een hoek tussen  65 en 82 graden worden opgesteld
93 E09 De ladder kan niet zonder extra hulpmiddelen worden opgesteld
94 E10 Er is niet tenminste 20 cm voetruimte aanwezig
95 E11 De ladder word niet elk jaar onderhouden
316 E12 Er is geen keuringsrapport vaar de ladder aanwezig
96 F01 Het toepassen van een Bootmansstoel is niet tot het minimum beperkt
97 F02 De totale werktijd op een bootmansstoel is meer dan 4 uur
98 F03 De te onderhouden gevelhoogte is meer dan 20 meter
99 F04 De bootmansstoel is bij gebruik niet bereikbaar voor hulpverleners
100 F05 Er kan niet beneden opgestapt worden
101 F06 DE straat/verkeersruimte onder de werkplek kan niet worden afgezet
102 F07 Het totaal van de bootmansstoel is niet voorzien van een CE keurmerk
103 F08 Er is geen schriftelijk gebruiksaanwijzing aanwezig
104 F09 De bootmansstoel is niet goed en compleet samengesteld
105 F10 De bootmansstoel kan niet deugdelijk worden opgehangen
106 F11 De kabels worden niet op een veilige deugdelijke manier opgehangen/aangehaakt
107 F12 Er is ter plaatse geen dakrandbeveiliging aanwezig
108 F13 De klim- en de vangkabels hebben geen onafhankelijke ophangpunten
109 F14 Het verplaatsen van de bootmansstoel kost meer kracht dan 25 KG
110 F15 Het ongewild verlaatsen van de bootmansstoel kan niet voorkomen worden
111 F16 De Bootmansstoel word niet regelmatig ( 1 keer per jaar) onderhouden
112 F17 Er is geen keuringsrapport van de bootmansstoel aanwezig
113 F18
114 F19
115 F20
116 F21
117 F22
118 F23
119 F24
120 F25
121 F26
122 F27 Er is voor alarmering geen portofoon of telefoon aanwezig
123 F28 Er is geen telefonisch alarmnummer aanwezig
124 G01 Het gebouw is na 10-08-1999 opgeleverd
125 G02 De werksituatie is niet gemeld bij meldpunt glazenwassen
126 G03 De uitvoerende persoon is niet in bezit van de module glazenwassen in uitzonderingspositie
127 G04 Is bij gebruik van de verbeterde bootmansstoel de werkplek door hulpverleners bereikbaar
128 G05 Kan er op een veilige manier opgestapt worden
129 G06 De straat/verkeersruimte onder de werkplek is niet af te zetten
130 G07 De bootmansstoel is niet voorzien van CE markering
131 G08 Het ophangpunt bij het los op te hangen hangkop of dakbalk is niet sterk genoeg
132 G09 De ophangkop is niet achterwaarts geborgd aan een borgpunt conform NEN EN 795
133 G10 De bootmansstoel is niet compleet en goed samengesteld
134 G11 De verbeterde bootmansstoel kan niet deugdelijk worden opgehangen
135 G12 Er is geen schriftelijke gebruiksaanwijzing aanwezig
136 G13 Er is geen valgevaar voorkomen
137 G14 De hijs- en veiligheidslijnen zijn niet veilig bovendeks aan te haken
138 G15 De vanglijn is niet onafhankelijk geborgd aan een borgpunt conform NEN EN 795
139 G16 De kabels kunnen niet veilig binnendaks worden opgehangen/aangehaakt
140 G17 De klim- en de vangkabels hebben geen onafhankelijke ophangpunten
141 G18 De verbeterde bootmansstoel kan niet met een kleinere kracht dan 25 KG makkelijk verplaatst worden
142 G19 Het ongewild verplaatsen van de verbeterde bootmansstoel kan niet voorkomen worden
143 G20 De verbeterde bootmansstoel wordt niet regelmatig onderhouden
144 G21 Er is geen keuringsrapport aanwezig
145 G22 De ophangkop is niet onbeschadigd en onderhouden
146 G23
147 G24
149 H01 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift verboden voor onbevoegden aangebracht
151 H02 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift bedrijfslast in KG aangebracht
152 H03 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift eigen gewicht werkbak in KG aangebracht
153 H04 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift naam fabrikant/leverancier aangebracht
154 H05 Op de gevelinstallatie/hangsteiger is geen opschrift bouwjaar aangebracht
155 H06 Op de hijsinstallatie is geen opschrift naam fabriek/leverancier aangebracht
156 H07 Op de hijsinstallatie is geen opschrift type-/fabrieksnummer aangebracht
157 H08 Op de hijsinstallatie is geen opschrift bouwjaar aangebracht
158 H09 Op de hijsinstallatie is geen opschrift bedrijfslast in KG of t. aangebracht
148 H10 Er is geen schriftelijke gebruiksaanwijzing aanwezig
159 H11 De gevelinstallatie is niet in goede staat compleet samengesteld
160 H12 De gevelinstallatie heeft geen vierkabel ophanging
161 H13 Er zijn niet evenveel hangsteigers dan dakwagens
162 H14 Er is boven de 40 meter geen gevelgeleiding aangebracht
163 H15 De hangsteiger kan in gebruiksklare toestand niet buiten gebruik worden gesteld
164 H16 De hangsteiger heeft geen hoogte standbeveiliging / hijs eindschakelaar
165 H17 De reikafstand van de hangsteiger naar de gevel is groter dan 0.5 meter
166 H18 Bij gebruik is de werkvloer van de hangsteiger niet vrij
167 H19 De werkplek is niet bereikbaar voor hulpverleners
150 H2
168 H20 Het valgevaar is niet voorkomen
169 H21 Men kan niet bovendaks en binnen de dakrand in de hangsteiger stappen
170 H22 De kabels zijn niet veilig op te hijsen/aan te haken zonder risico van schade of letsel
171 H23 Het gewicht van de kabels zijn groter dan 25 KG
172 H24 De kabels hebben geen onafhankelijke ophangpunten
173 H25 De gehele installatie kan voor het werk niet op goede staat worden gecontroleerd
174 H26 Er treedt bij de takels aan de hijsinstallatie knelgevaar op
175 H27 De hangsteiger moet handmatig worden gehesen
176 H28 De gevelinstallatie kan niet met minder dan 25 KG kracht worden verplaatst
177 H29 De installatie kan men ongewild verplaatsen
178 H30 Er is voor  Alarmering geen portofoon of mobiele telefoon aanwezig
179 H31 Er is geen telefonisch alarmnummer in de hangsteiger aangebracht
180 H32 De gevelinstallatie wordt niet regelmatig onderhouden
181 H33 Er is geen logboek aanwezig
182 H34
183 I01 Er is op de hangsteiger geen opschrift verboden voor onbevoegden aangebracht
184 I02 Er is op de hangsteiger geen opschrift van de bedrijfslast in KG aangebracht
185 I03 Er is op de hangsteiger geen opschrift van het eigengewicht van de werkbak in KG aangebracht
186 I04 Er is op de hangsteiger geen opschrift van de fabrikant/leverancier aangebracht
187 I05 Er is op de hangsteiger geen opschrift het bouwjaar aangebracht
188 I06 De niet permanente hangsteiger is niet CE gekeurd
189 I07 Op de dakhaken , bakbalken zit geen opschrift van de toelaatbare belasting aangebracht
190 I08 Op de dakhaken , dakbalken e.d. is geen opschrift grootte eventueel benodigde ballast en borging aangebracht
191 I09 Op de hijsinrichting is geen opschrift van de fabrikant of merk aangebracht
192 I10 Op de hijsinrichting is geen opschrift van het type-/fabrieksnummer aangebracht
193 I11 Op de hijsinrichting is geen opschrift van bouwjaar aangebracht
194 I12 Op de hijsinrichting is geen opschrift van de bedrijfslast in KG of t. aangebracht
195 I13 Er is geen gebruiksaanwijzing aanwezig
196 I14 Er is boven de 20 meter geen gevelgeleiding aangebracht
197 I15 De hangsteiger kan in gebruikklare toestand niet buiten bereik worden gesteld
198 I16 De hangsteiger heeft geen hoogte- stand begrenzing / hijs- eindschakelaar
199 I17 De reikafstand van de hangsteiger tot de gevel is groter dan 0,5 meter
200 I18 Bij gebruik van de hangsteiger wordt de werkvloer niet vrij gehouden
201 I19 De los op te hangen hangkop of dakbalk is niet stijf en sterk genoeg
202 I20 De ondersteunende dakconstructie is niet voldoende stijf en sterk
203 I21 Er is geen drukverdeling nodig
204 I22 Er zijn geen blokken voor dakbalken nodig om verantwoord instap mogelijk te maken
205 I23 Er kunnen geen dakbalken van voldoende lengte worden geplaatst
206 I24 Er is niet voldoende contragewicht en achterwaartse borging aangebracht
207 I25 De installatie kan niet eenvoudig en zonder obstakels worden verplaatst
208 I26 De kabels zijn niet veilig op te hijsen/aan te haken zonder risico voor letsel/schade
209 I27 Het gewicht van de kabels is groter dan 25 KG
210 I28 Het te tillen gewicht is groter dan 25 KG
211 I29 Er treedt bij werkzaamheden hangend over de gondelrand knelgevaar op
212 I30 De hangsteiger/gondel heeft geen vier kabelophanging
213 I31 De Klim- en vanglijn zijn niet onafhankelijk bevestigd aan voldoende sterke punten
214 I32 Er is voor alarmering geen portofoon of mobiele telefoon aanwezig
215 I33 Er is geen telefonisch alarmnummer in de hangsteiger aanwezig
216 I34 De werkplek is niet voor hulpverleners bereikbaar
217 I35 De installatie wordt niet regelmatig onderhouden
218 I36 Er is geen keuringsrapport aanwezig
219 J01 Er kan niet beneden worden opgestapt
220 J02 De straat/verkeersruimte onder de werkplek kan niet worden afgezet
221 J03 Er is geen opschrift verboden voor onbevoegden aangebracht
222 J04 Er is geen opschrift max bedrijfslast in KG aangebracht
223 J05 Er is geen opschrift van het eigen gewicht in KG aangebracht
224 J06 Er is geen opschrift van de fabrikant/leverancier aanwezig
225 J07 Er is geen opschrift van het bouwjaar aanwezig
226 J08 Er is geen opschrift van de fabrikant / merk aanwezig
227 J09 Er is geen opschrift van het type/fabrieksnummer aanwezig
228 J10 Er is geen opschrift van het bouwjaar aanwezig
229 J11 Er is geen opschrift van de bedrijfslast in KG aanwezig
230 J12 Er is geen schriftelijke gebruiksaanwijzing aanwezig
231 J13 De eenpersoons hangsteiger is niet goed en compleet samengesteld
232 J14 De gondel heeft geen twee kabelophanging
233 J15 Er zijn niet evenveel hangsteigers als dakwagens aanwezig
234 J16 Er is boven de 20 meter geen gevelgeleiding aangebracht
235 J17 De hangsteiger kan in gebruikklare toestand niet buiten gebruik worden gesteld
236 J18 DE hangsteiger heeft geen hoogste- stand begrenzing/hijs -eindschakelaar
237 J19 De reikafstand van de hangsteiger tot de gevel is meer dan 0,5 meter
238 J20 De eenpersoons hangsteiger heeft niet genoeg ruimte om te staan
239 J21 De eenpersoons hangsteiger is niet gestabiliseerd tijdens het werk
240 J22 Het gewicht van de kabels is groter dan 25 KG
241 J23 De kabels zijn niet veilig op te hijsen zonder gevaar voor lestel of schade
242 J24 De hijskabels zijn niet veilig bovendaks af en aan te haken
243 J25 Het is niet te voorkomen dat de kabels in elkaar draaien
244 J26 De gehele installatie is voor het werk niet te controleren
245 J27 Er treedt bij werkzaamheden hangend over de gondelrand wel knelgevaar op
246 J28 De eenpersoons hangsteiger is niet gemakkelijk te verplaatsen
247 J29 Ongewild verplaatsen ven de eenpersoons hangsteiger kan niet voorkomen worden
248 J30 De eenpersoons hangsteiger kan niet deugdelijk en veilig worden opgehangen
249 J31 De klim en hangbeveiliging is niet onafhankelijk bevestigd aan voldoende sterke punten
250 J32 Er is voor alarmering geen portofoon of mobiele telefoon aanwezig
251 J33 Er is geen telefonisch alarmnummer in de eenpersoons hangsteiger aanwezig
252 J34 De eenpersoons hangsteiger is niet bereikbaar voor hulpverleners
253 J35 De installatie is niet regelmatig gekeurd
254 J36 Er is geen keuringsrapport aanwezig
255 K01 De positie van de werkbordessen maken geen logische werkmethode voor het uivoeren van werk mogelijk
256 K02 Het te bereiken geveloppervlak is niet op een normale manier mogelijk
257 K03 Het bordes is niet aangebracht tussen klimgelegenheid en het te onderhouden oppervlak
258 K04 De bordessen zijn geen vast onderdeel van de constructie
259 K05 de verticale verplaatsing geschied niet mechanisch
260 K06 De klim tussen de bordessen is niet 7,5 meter
261 K07 Er is op de bordessen geen vrije ruimte van minimaal 80 x 60 cm
262 K08 De doorklim openingen bieden geen vrije ruimte van 60 x 60 cm
263 K09 De leuning is niet voorzien van leuningen en knieregels
264 K10 De afstand tussen de bordessen en de te reinigen is groter dan 40 cm
265 K11 De leuning aangebracht aan gevelzijde terwijl de afstand groter is dan 10 cm
266 K12 De klimbordessen zijn niet voorzien van zelfsluitende kleppen
267 K13 De bordessen (gehele installatie) worden niet regelmatig onderhouden
268 K14 Er is geen keuringsrapport/logboek aanwezig
269 K15
270 L01 De breedte bij loopwerk/standwerk is kleiner dan 60 cm
271 L02 de werkzaamheden uitgevoerd met verlengstukken is de breedte kleiner dan 80 cm
272 L03 Het glazenwassers balkon is niet goed en veilig begaanbaar/voorzien van hekwerk of leuning
273 L04 Het glazenwassers balkon heeft geen hekwerk voorzien van hekwerk of leuning met minimaal 1 meter en voorzien van

knieregels en eventuele voet stootlijst

274 L05 Er is t.b.v. werkplekpositionering geen geleide rail e.d. aanwezig
275 L06 Er is geen veilige toegangsweg aanwezig
276 L07 De toegangsweg is niet opstakel vrij
277 L08 De niveauverschillen zijn groter dan 50 cm en niet voorzien van overstapbordessen
279 M02 Er is gevaar voor passanten bij brekend glas
280 M03 Het dak moet betreden worden bij het uitvoeren ven de werkzaamheden
281 M04 Het glas heeft bij betreden niet voldoende draagkracht
282 M05 Er is geen certificaat aanwezig van het glas
283 M06 Er is geen zandzakproef uitgevoerd volgens NEN 6702
284 M07 Er zijn geen voorzieningen voor dakvlakken die gereinigd moeten worden maar niet betreedbaar zijn
285 M08 Er zijn geen borg/zekering aanwezig als men het dak toch moet betreden
286 M09 De onderzijde is niet veilig bereikbaar
278 M1 De ruimte onder het te bewerken oppervlak kan niet voldoende worden afgezet/afgeschermd
287 M10 Bij de verhangbare bakken zijn de kabels niet veilig op te hijsen en aan te haken zonder risicovoor letsel of schade
288 M11 Er is bij een hellend vlak kleiner da 10 graden wel valgevaar indien er zonder veiligheidsmiddel gewerkt wordt
289 M12 Veiligheidslijnen zijn niet veilig bovendeks aan te haken
290 M13 De vanglijnen zijn niet onafhankelijk bevestigd aan voldoende sterke punten
291 N01 De ondergrond heeft niet voldoende draagvermogen voor de in te zetten hoogwerker
292 N02 De ondergrond is niet voldoende vlak
293 N03 Er kan bij onvoldoende draagvermogen geen voorzieningen getroffen worden om kantelen te voorkomen
294 N04 Er is niet voldoende ruimte om af te stempelen
295 N05 De omgeving kan niet worden afgezet om schade of letsel te voorkomen
296 N06 De gebruiker is niet opgeleid en geïnstrueerd voor de specifieke machine
297 N07 Bij werk op de openbare weg wordt niet voldoende rekening gehouden met afzettingen en markeringen
298 N08 De werkplek is niet vrij van obstakels
299 N09 Er moet bij werken op de openbare weg ontheffing worden aangevraagd
300 N10 De hoogwerker is niet gekeurd volgen de wettelijke eisen
301 N11 Er zijn geen keuringsstickers aangebracht
302 N12 Er wordt wel gewerkt binnen het draaibereik van de machine
303 N13 De stroom kan niet worden uitgeschakeld
304 O01 Er is geen Nederlandstalige schriftelijke gebruiksaanwijzing aanwezig
305 O02 De ondergrond is niet voldoende vlak
306 O03 Er worden geen voorzieningen getroffen bij onvoldoende vlakke en draagkrachtige om kantelen te voorkomen
307 O04 Er is niet voldoende ruimte om af te stempelen
308 O05 De afmetingen voldoen niet aan de voorgeschreven eisen
309 O06 De omgeving wordt niet afgezet tijden de werkzaamheden
310 O07 De uitvoerder is niet opgeleid voor deze werkzaamheden
311 P01 Er is geen gebruiksaanwijzing aanwezig
312 P02 Het te reinigen oppervlak is niet obstakelvrij bereikbaar
313 P03 De vensterbanken zijn niet vrij van obstakels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe begin ik met ProBon ?

 

De Werknemers

 

Om met ProBon te kunnen werken moet het eerst gevuld worden met gegevens.

U begint met het invoeren van de werknemers. Dit doet u in het scherm “Uren en Werknemers” .

In dit scherm klikt u in de rechter knoppenbalk op “Toevoegen”.

U zal zien dat de witte velden aan de linker kant leeg worden. Hier kunt u nu gewoon de informatie gaan invullen.  ( Tip: Alle velden waar een datum ingevuld dient te worden kunt u dubbelklikken.)

 

Om dit scherm later op te roepen klikt u rechts in de knoppenbalk op “Details”

De standaard uren die een werknemer per week werkt kunt u invullen in het tabblad “Uren per Object” . Deze uren worden dan automatisch elke maand ingevuld bij die werknemer.

 

De Klanten en Leveranciers

 

Nu begint u met het invullen van de klanten. Als u al een klantenbestand heeft in Excel of een ander (boekhoud) pakket kan X-Puter Automatisering deze wellicht voor u importeren in ProBon. Dan hoeft u niet alle klanten opnieuw in te voeren.

Om handmatig en klant in te voeren gaat u naar het scherm “Klantenkaart”. Daar klikt u in de echter knoppenbalk op “Toevoegen”.

Nu opent een rood scherm. Hier kunt u alle gegevens invoeren. Als u de lijst bij “Kenmerk” wilt aanpassen kunt u dubbelklikken op dat veld. Het is niet verstandig deze lijst leeg te maken omdat het kenmerk “Leverancier” gebruikt wordt voor de Voorraadmodule.

In de Voorraadmodule kunt u alleen relaties (Klanten) zien met het kenmerk “Leverancier.”

 

 

Werkbonnen

 

 

Pas als de klanten en werknemers ingevoerd zijn begint u met het plannen van de werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische achtergrond informatie.

 

Hoe komen de werkbonnen tot stand?

 

 1. In de tabel CONTACTS staan de klanten.
 2. In de tabel KLANTWERKSPECS staan de werkzaamheden met alle detailinformatie zoals werkadres, interval, opmerkingen etc.
 3. Door te klikken op de knop afdrukken wordt het KEUZESCHERM AFDRUKKEN geopend waar een datum-range of een weeknummer ingevuld kan worden.
 4. Door op AFDRUKKEN WERKBONNEN te klikken wordt een query uitgevoerd (qryWerkbonnenOpWeek of qryWerkbonnenAanmaken) die bij alle relaties de werkzaamheden bij elkaar zoekt voor die datum-range of week. Deze wordt gegenereerd uit EventCartesian icm EventExeption. Nu wordt de tabel PrintWerkbonnen gevuld met de geplande en de aangepaste werkzaamheden. De regels krijgen nu ook een uniek bonnr.
 5. Deze worden toegevoegd aan de tabel PRINTWERKBONNEN met alle informatie die op de werkbon moet komen. Het veld PRINTDATUM blijft leeg.
 6. Nu worden alle aangemaakte bonnen uit de tabel PRINTWERKBONNEN toegevoegd aan de tabel EVENTEXEPTIONS zonder bonnummer.(De oude werkbonnen worden niet toegevoegd omdat dubbele niet kunnen.) De Printdatum wordt de InstanceDate. (Dit is niet de echte plandatum!) (QryWerkbonAfgedrukt)
 7. Nu wordt het rapport WERKBON geopend en alle werkbonnen uit de tabel PRINTWERKBONNEN worden afgedrukt waar geen PRINTDATUM ingevuld is.
 8. Op het moment dat een werkbon naar de printer gestuurd wordt, wordt ook de printdatum ingevuld om te voorkomen dat deze bon nogmaals afgedrukt wordt.
 9. Hierna worden de bonnummers ingevuld bij de bijbehorende records in de tabel EVENTEXEPTIONS. Deze tabel is de historie van de werkbonnen.

 

 

Hoe werkt het planbord ?

 

Planbord op week.

 

 1. Alle werkzaamheden van de geselecteerde week worden getoond. Door een regel te selecteren worden de werknemers weergegeven die dat gaan uitvoeren.
 2. Als u hier de werknemers wijzigt, worden die werknemers ook bij de volgende keren gewijzigt, tot u deze weer terugzet.

 

Planbord (Wie doet wat?)

 

 1. Dit is hetzelfde als hierboven maar dan niet op week maar tussen 2 datums.

 

Uren per werknemer.

 

 1. Hier kunt u ween werknemer selecteren en alle werkzaamheden die gepland staan voor die werknemer in de geselecteerde periode worden weergegeven.
 2. Ook de andere werknemers die gepland staan worden weergegeven.

 

 

 

De queries.

 

qryEventCartesian vermengvuldigd de werkzaamheden met de aantal keren dat dit gedaan moet worden. Als u dus 200 klanten heeft met ieder 2 werkzaamheden die 999 keer herhaald moeten worden zijn dat dus 200 x 2 x 999 = 399600 werkzaamheden. Om het pakket snel te houden zijn er grenzen aan de planning.

 

Om dit te realiseren is er een beperking gesteld aan de aantal keren dat werkzaamheden uitgevoerd worden.

Afhankelijk van de periode kan alleen een maximum aantal keer ingevuld worden.

Dagen              999 keer

Weken             520 keer

Maanden         120 keer

Kwartalen        40   keer

Jaren                10   keer

 

Als u een te hoge waarde invoert dan wordt dit automatisch aangepast zonder melding.

Hier staat dan wel tegenover dat de werkzaamheden automatisch verlengd worden.

 

Er wordt gekeken of een einddatum in de volgende 60 dagen na vandaag valt.

Als dit zo is dan wordt de start-datum veranderd naar de laatst geplande datum voor vandaag.

 

Als er dus werkzaamheden gepland staan die beginnen op 01-01-2010 die elke 2 weken uitgevoerd moeten worden dan is de maximale einddatum 07-12-2029.

 

Als ProBon opgestart wordt na 07-10-2029 dan zal de startdatum aangepast worden naar 28-09-2029 en zal die dan weer doorlopen tot 03-09-2049.

 

 

 

Hoe komen de lijsten van de particulieren tot stand?

 

 1. In de tabel PARTCONTACTS staan de klanten.
 2. In de tabel PARTGROEPKOPPELING staan de werkzaamheden met alle detailinformatie zoals interval, opmerkingen etc.
 3. Door op AFDRUKKEN WERKLIJST te klikken wordt een query uitgevoerd (PARTWERKLIJSTAANMAKEN) die bij alle relaties de werkzaamheden bij elkaar zoekt voor die datum en groep. ( De groep wordt afgekeken van het formulier.) Dan worden met een tweede query de sub-groepen er bij gezocht. Deze wordt gegenereerd uit PARTEVENTDATES icm PARTEVENTEXEPTION. Hier worden de klant en de werkzaamheden bij elkaar gebracht op volgorde van plandatum.Nu wordt de tabel PartPrintWerklijst gevuld met de geplande en de aangepaste werkzaamheden. De regels krijgen nu ook een uniek bonnr. De criteria is de groep en de datum aangegeven in Sub301.
 4. Deze worden toegevoegd aan de tabel PRINTWERKBONNEN met alle informatie die op de werkbon moet komen. Het veld PRINTDATUM blijft leeg.
 5. Nu worden alle aangemaakte bonnen uit de tabel PRINTWERKBONNEN toegevoegd aan de tabel EVENTEXEPTIONS zonder bonnummer.(De oude werkbonnen worden niet toegevoegd omdat dubbele niet kunnen.) De Printdatum wordt de InstanceDate. (Dit is niet de echte plandatum!)
 6. Nu wordt het rapport WERKBON geopend en alle werkbonnen uit de tabel PRINTWERKBONNEN worden afgedrukt waar geen PRINTDATUM ingevuld is.
 7. Op het moment dat een werkbon naar de printer gestuurd wordt, wordt ook de printdatum ingevuld om te voorkomen dat deze bon nogmaals afgedrukt wordt.
 8. Hierna worden de bonnummers ingevuld bij de bijbehorende records in de tabel EVENTEXEPTIONS. Deze tabel is de historie van de werkbonnen.

 

 

In de tabel PartGroep wordt ook een koppeling vastgehouden met een hoofdgroep. (GKoppelingID). Een hoofdgroep (Vink afdrukken staat aan) heeft geen koppeling maar een sub-groep (Vink afdrukken staat uit) heeft een koppeling met een hoofdgroep. Er kunnen dus meerdere sub-groepen een koppeling hebben met dezelfde hoofdgroep.

 

Voorbeeld: Een hoofdgroep met een interval van 2 weken kan een sub-groep hebben met een interval van 6 weken en nog een sub-groep met een interval van 8-10 of 12 weken.

 

Het systeem werkt als volgt:

 

Groep A interval 2 weken :      2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20

Groep B interval 6 weken :      2                8                    14                    20

Groep C interval 8 weken :      2                      10                            18

 

Dus in week 2 worden alle werkzaamheden afgedrukt.

In week 4 en 6 alleen de werkzaamheden van groep A.

In week 8 – 14 en 20 alleen de werkzaamheden van groepen A en B.

In week 10 en 18 alleen de werkzaamheden van groepen A en C.

 

Het kan dus heel goed dat 1 klant lid is van 2 of zelfs 3 groepen.

Bijvoorbeeld als het glas beneden elke 4 weken moet gebeuren maar boven elke 8 weken en de boeien elke 24 weken. (ongeveer 2 keer per jaar).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Meest recente berichten
Recente reacties
  Archief